برای رسیدن به این هدف چه کار ها و فعالیت هایی باید انجام دهید صفحه 46 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

ما باید تلاش وکوشش خودمان را بیشتر کنیم ما باید برنامه ریزی داشته باشیم تا به موفقیت برسیم ما باید تا جای که میتونیم تلاش وکوشش خود را انجام دهیم تا برای جامعه خود فرزندی با شکو وخیر خواه باشم

علی

دمت گرم آبجی

جواب فعالیت صفحه ۴۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم برای رسیدن به این هدف چه کار ها و فعالیت هایی باید انجام دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : با تلاش و کوشش میتوانم هدفی برای زندگی خود داشته باشم با زمین خوردن کسب تجربه میکنم و بلند میشوم درسم را خوب بخوانم تا برای ایران فرزندی خوب باشم .
مانند از هفت خوان رستم گذشتن است باید از هفت مرحله سخت عبور کنم تا به هدفم برسم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

نمب دونم

sana 2 سال قبل
-1

معلم 👩‍🏫چون دوست دارم

علی 2 سال قبل
1

من خودمم نمیدونم بیام به شما بگم

ال خدافظ 2 سال قبل
1

همه اشه من بشوند

نویسنده 2 سال قبل
0

😐😂

-1
چیه 2 سال قبل

بخدا خودمم نمیدونم مهلا

نویسنده 2 سال قبل
6

ما باید تلاش وکوشش خودمان را بیشتر کنیم ما باید برنامه ریزی داشته باشیم تا به موفقیت برسیم ما باید تا جای که میتونیم تلاش وکوشش خود را انجام دهیم تا برای جامعه خود فرزندی با شکو وخیر خواه باشم

نویسنده 2 سال قبل
-1

چرا هیچی نرفستادن

نویسنده 2 سال قبل
1

با تلاش و کوشش کردن و باید برنامه ریزی داشته باشیم و باید هر مانعی را از سر راه خود برداریم و برای هدف هایمان بجنگیم و برای رسیدن به هدف هایمان هر کاری که لازم است بکنیم به این ترتیب میتوانیم گام های به سوی موفقیت را برداریم.و فرد مفیدی برای جامعه باشیم و مایه افتخار خود و دیگران باشیم.

اسرا 2 سال قبل
1

قطعاً برای رسیدن به هدفها و خوا سته هایمان همیشه باید از یه سری چیزها بگزیم تا به نتیجه ی مطلوبمان برسیم واینکه همیشه تلاش حرف اولو میزنه پس برای رسیدن به هدف باید سخت تلاش کنیم

4
علی 2 سال قبل

دمت گرم آبجی

نویسنده 2 سال قبل
0

لطف دوستان

ملینا 2 سال قبل
-2

منظورم «شغل»

.... 2 سال قبل
1

شغل دکتری_زیرا هم استعداد وهم علاقه دارم میخواهم با تلاش وکوشش به هدف خوشگلم برسم وجان هزاران بیمار را نجات بدهم وبه مردم سرزمینم از این راه خدمت کنم وفرد مفیدوصالحی برای جامعه ام باشم

ناشناس 2 سال قبل
-1

باتلاش وکوشش میتوانم به هدفی که دارم برسم

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب صفحه ۴۶ تفکر

نویسنده 2 سال قبل
0

صفه ۴۶ با جواب نامه

0
علیرضا‌باقری 2 سال قبل

چه جوری

نویسنده 2 سال قبل
-2

کتشگتزددیمیدیذ

نویسنده 2 سال قبل
-2

برای رسیدن به این هدف چه کارهاوفعالیت هایی انجام دهید

ناشناس 2 سال قبل
-2

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
-2

بی ادب ها

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون برای رسید به هدف است

برای پاسخ کلیک کنید