برای حفظ محیط زیست استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی چرا صفحه 36 مطالعات اجتماعی ششم

ناشناس

برق آب چون تولیدبرق حرارتی ازسوزاندن سوخت های فسیلی اتفاق می افتد که همین باعث آلودگی محیط زیست می شود

..

تحقیق باید کنم نظر شما هم چرته

نویسنده

برق ابی بهتر است نه نیاز دارد چوبی بسوزانیم تا هو الوده نشودانه از گاز استفاده کنیم بو دارد برقی بهتر است به همین دلیل

پارمین

خیلیییی کمه

پاسخ درست

برق آبی⚡Ⓜ️___زیرا تولید برق حرارتی⚡🔥 از سوزاندن سوخت های فسیلی بدست می آید و در نتیجه هوا آلوده می شود🌁🌁😘😘😘😘😘

جواب فعالیت صفحه ۳۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی برای حفظ محیط زیست استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برق آبی زیرا برق حرارتی از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید که سوزاندن این سوخت ها گازهای گلخانه ای تولید می کنند و باعث آلودگی محیط زیست می شوند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
۰۰۰۰۰۰ 1 سال قبل
2

عالی

محمد 1 سال قبل
-2

برق آبی زیرا برق حرارتی از سوزاندن

.. 2 سال قبل
7

تحقیق باید کنم نظر شما هم چرته

پاسخ درست 2 سال قبل
4

برق آبی⚡Ⓜ️___زیرا تولید برق حرارتی⚡🔥 از سوزاندن سوخت های فسیلی بدست می آید و در نتیجه هوا آلوده می شود🌁🌁😘😘😘😘😘

خاطراتی 2 سال قبل
0

نمیدونم چرا؟

پارمین 2 سال قبل
4

خیلیییی کمه

نویسنده 2 سال قبل
5

برق ابی بهتر است نه نیاز دارد چوبی بسوزانیم تا هو الوده نشودانه از گاز استفاده کنیم بو دارد برقی بهتر است به همین دلیل

ناشناس 2 سال قبل
13

برق آب چون تولیدبرق حرارتی ازسوزاندن سوخت های فسیلی اتفاق می افتد که همین باعث آلودگی محیط زیست می شود

Tiara 2 سال قبل
2

برق آبیچون برق حرارتی از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید و باعث آلودگی هوا میشود

نویسنده 2 سال قبل
-1

برق آبی 💜💜💜💜

نویسنده 2 سال قبل
-2

برق ابی زیرا هوا الوده نمی شود

نویسنده 2 سال قبل
-2

برق آبی به دلیل آنکه برق حرارتی

نویسنده 2 سال قبل
-2

زیرا

نویسنده 2 سال قبل
1

سوخت های فسیلی روزی تمام می شوند درمصرف آن صرفه جویی کنید

نویسنده 2 سال قبل
2

سوخت های فسیلی روزی تمام. می شوند در مصرف آن صرفه جویی کنید

نازنین زهرا قاسمی 2 سال قبل
0

سوخت های فسیلی روزی تمام می شود در مصرف آن صرفه جویی کنید ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹🌹🌹❤❤❤❤🌹🌹🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹🌹❤❤🌹❤🌹🌹❤🌹🌹❤🌹❤🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹🌹

نویسنده 2 سال قبل
-2

برقآبی

برای پاسخ کلیک کنید