برای حفظ محیط زیست استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی چرا صفحه 36 مطالعات اجتماعی ششم

ناشناس

برق آب چون تولیدبرق حرارتی ازسوزاندن سوخت های فسیلی اتفاق می افتد که همین باعث آلودگی محیط زیست می شود

نویسنده

برق ابی بهتر است نه نیاز دارد چوبی بسوزانیم تا هو الوده نشودانه از گاز استفاده کنیم بو دارد برقی بهتر است به همین دلیل

نویسنده

سوخت های فسیلی روزی تمام می شوند درمصرف آن صرفه جویی کنید

نویسنده

برق آبی چون از سوخت استفاده نميشودسما محسنی

جواب فعالیت صفحه ۳۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی برای حفظ محیط زیست استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برق آبی زیرا برق حرارتی از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید که سوزاندن این سوخت ها گازهای گلخانه ای تولید می کنند و باعث آلودگی محیط زیست می شوند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
خاطراتی 10 روز قبل
0

نمیدونم چرا؟

حورا 10 روز قبل
-1

چرا جواب نیست

پارمین 10 روز قبل
2

خیلیییی کمه

حسام 10 روز قبل
-2

خیلی کمه

نویسنده 10 روز قبل
3

برق آبی چون از سوخت استفاده نميشودسما محسنی

نویسنده 10 روز قبل
7

برق ابی بهتر است نه نیاز دارد چوبی بسوزانیم تا هو الوده نشودانه از گاز استفاده کنیم بو دارد برقی بهتر است به همین دلیل

ناشناس 10 روز قبل
13

برق آب چون تولیدبرق حرارتی ازسوزاندن سوخت های فسیلی اتفاق می افتد که همین باعث آلودگی محیط زیست می شود

Tiara 10 روز قبل
1

برق آبیچون برق حرارتی از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید و باعث آلودگی هوا میشود

نویسنده 10 روز قبل
-2

نفت گاز

نویسنده 10 روز قبل
2

برق آبی 💜💜💜💜

نویسنده 10 روز قبل
0

چون برق آبی به آب نیاز داریم هوا آلوده نمشود😎

نویسنده 10 روز قبل
0

برق ابی زیرا هوا الوده نمی شود

نویسنده 10 روز قبل
-2

برق آبی بهتر است

نویسنده 10 روز قبل
-1

برق آبی به دلیل آنکه برق حرارتی

از چه قسمت های 10 روز قبل
-1

۱ سنگ کره۲ خمیر کره۳ گوشته ی زیرین۴ لایه بیرونی هسته۵ لایه داخلی هسته

نویسنده 10 روز قبل
0

زیرا

نویسنده 10 روز قبل
3

سوخت های فسیلی روزی تمام می شوند درمصرف آن صرفه جویی کنید

نویسنده 10 روز قبل
1

سوخت های فسیلی روزی تمام. می شوند در مصرف آن صرفه جویی کنید

نازنین زهرا قاسمی 10 روز قبل
2

سوخت های فسیلی روزی تمام می شود در مصرف آن صرفه جویی کنید ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹🌹🌹❤❤❤❤🌹🌹🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹🌹❤❤🌹❤🌹🌹❤🌹🌹❤🌹❤🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹🌹

نویسنده 10 روز قبل
0

برقآبی

برای پاسخ کلیک کنید