برای هر یک از انواع آب و هوا شهر یا منطقه ای در آسیای جنوب غربی پیدا کنید و بنویسید: آب و هوای گرم و خشک آب و هوای گرم و شرجی آب و هوای مدیترانه ای آب و هوای سرد کوهستانی صفحه 124 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم برای هر یک از انواع آب و هوا شهر یا منطقه ای در آسیای جنوب غربی پیدا کنید و بنویسید: آب و هوای گرم و خشک آب و هوای گرم و شرجی آب و هوای مدیترانه ای آب و هوای سرد کوهستانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 5- آب وهوای گرم وخشک (عربستان ، بیابان های ایران، قسمتی از پاکستان وعراق).
– آب وهوای گرم وشرجی (سواحل جنوبی ایران، سواحل دریای سرخ، سواحل کشورهای پاکستان) .
– آب وهوای مدیترانه ای (سواحل دریای مدیترانه کشورهایی مثل ترکیه، لبنان، سوریه و فلسطین).
– آب وهوای سردکوهستانی (رشته کوه های بلند ایران، افغانستان و پاکستان – فلات آناتولی و منطقه قفقاز).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید