برداشت معنی برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار صفحه 12 فارسی ششم

ممدرضا

من دارم سرچ ميكنم معني اين يعني شماها(گاوها)بايد معنيش بنويسيد نه اين كسشعرا

ملیکا

برگ سبز درختان از نظر یک ادم عاقل و خردمند نشانه ای از شناخت خداوند است

جواب درک مطلب صفحه ۱۲ کتاب فارسی پایه ششم برداشت معنی برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است.

فرهاد دیبا : هر برگی از درختان سبز در نظر انسان باهوش مانند دفتر معرفت است که سبب شناخت خداوند می شود.با تفکر در آفرینش می توان خدا را شناخت.

حسین : برگ سبز درختان در نظر یک انسان عاقل و خردمند ، هر ورقش دفتری بزرگ است که نشان از شناخت خداوند است.

هدیه : هریک از آفریده های کوچک خداوند در نظر یک فرد هوشیار راهی برای شناخت پروردگار است.

امیر : هر برگی از درختان سبز از نظر انسان عاقل راهی برای شناخت بهتر از خداوند است.

آیدین : برگ درختان سبز در نظر آدم هوشیار و عاقل، هر ورقش مثل یک دفتر خداشناسی است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نیایش 3 ماه قبل
-1

در نظر انسان عاقل ودانا هر برگ درخت مانندکتابی است که

معرفت و بخشندگی خداوند را به ما نشان میدهد

به تو چه 3 ماه قبل
1

همه نظرات اشتباه خودتون بگین

ناشناس 3 ماه قبل
-1

درنظر انسان عاقل ، هرکدام ازبرگ ها ی سبز درختان ، مانند کتابی است که به وسیله انها می توان خدارا شناخت .

ناشناس 3 ماه قبل
-1

درنظر انسان عاقل ، هرکدام ازبرگ ها ی سبز درختان ، مانند کتابی است که به وسیله انها می توان خدارا شناخت .

نویسنده 4 ماه قبل
-2

شکوفه هایش ار امدن نوروز خبر میدهد

سارینا 5 ماه قبل
-2

من بلدم بگم اما نمیگم چون بلد نیستم😉

کوثر 7 ماه قبل
-1

جواب

-1
کوثر 7 ماه قبل

ببخشید میشه بگید

من 7 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 7 ماه قبل
-1

برگ درختان سبز از نظر باهوش هرورقه اش دفتر است معرفت کردگارپریا زمانی

هستی و هلیا 7 ماه قبل
1

همه نظرات اشتباهن خودتان مطلب بگذارید این جوری بهتره

ممدرضا 7 ماه قبل
7

من دارم سرچ ميكنم معني اين يعني شماها(گاوها)بايد معنيش بنويسيد نه اين كسشعرا

نویسنده 7 ماه قبل
-1

هر برگی از درختان سبز به نظر انسان باهوش و عاقل و خردمند مانند دفتر معرفت می باشد که سبب شناخت و آشنایی خداوند می شود.با تفکر و اندیشه در آفرینش و آفریده می توان خدا را بهتر شناخت و با او آشنایی یافت.

نویسنده 7 ماه قبل
-2

با سلاممعنی برگ درختان سبز در نظر هوشیار یعنی چه ؟یعنی:سعدی شیرین سخن گفت به فصل بهار برگ درختان سبز با خط رخشان سبزمعنی هر ورقش دفتری است معرفت کردگار یعنی چه؟یعنی:معرفت کردگار دیدن این عالم است

نویسنده 7 ماه قبل
-2

سلام اگر میشه جواب درست همین هان

ناشناس 7 ماه قبل
1

لطفا ردیف شعر بگوییدبرگ درختان هوشیار ورقش دفتریست معرفت کردگار

-1
نویسنده 4 ماه قبل

ندارد

نویسنده 7 ماه قبل
-1

برگ هر درخت سر سبز در نظر هوشیاران دفتری است که معرفت و بزرگی خدا را بیان میکند

0
علیرضا 7 ماه قبل

برگ هر درخت سر سبز در نظر هوشیاران مانند دفتری است که معرفت و بزرگی خدا را بیان میکند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

تک تک برگ های سبز درختان در فکر فردی عاقل همانند کتابی است که معرفت خداوند یکتارابهنمایش قرارمیدهدهادی

ملیکا 7 ماه قبل
3

برگ سبز درختان از نظر یک ادم عاقل و خردمند نشانه ای از شناخت خداوند است

نویسنده 7 ماه قبل
-2

من چیزی نمدونم بیمولا

نویسنده 7 ماه قبل
1

سلام دوستان من بلدم منظور و مفهموش یعنی جهان طبیعت را بیان میکند که مانند کتابی است که شناخت خداوند را به دنبال دارد*

دکتر سمیه: 7 ماه قبل
1

برگ درختان سبز از نظر آدم هوشیار و عاقل، هر ورقش مثل یک دفتر خداشناسی است

نویسنده 7 ماه قبل
2

همه چیز های این دنیا نشانه ای از وجود خداوند است و تفکر در آن ها موجب شناخت خداوند میشود۰

برای پاسخ کلیک کنید