برداشت معنی برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار صفحه 12 فارسی ششم

ملیکا

برگ سبز درختان از نظر یک ادم عاقل و خردمند نشانه ای از شناخت خداوند است

جواب درک مطلب صفحه ۱۲ کتاب فارسی پایه ششم برداشت معنی برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است.

فرهاد دیبا : هر برگی از درختان سبز در نظر انسان باهوش مانند دفتر معرفت است که سبب شناخت خداوند می شود.با تفکر در آفرینش می توان خدا را شناخت.

حسین : برگ سبز درختان در نظر یک انسان عاقل و خردمند ، هر ورقش دفتری بزرگ است که نشان از شناخت خداوند است.

هدیه : هریک از آفریده های کوچک خداوند در نظر یک فرد هوشیار راهی برای شناخت پروردگار است.

امیر : هر برگی از درختان سبز از نظر انسان عاقل راهی برای شناخت بهتر از خداوند است.

آیدین : برگ درختان سبز در نظر آدم هوشیار و عاقل، هر ورقش مثل یک دفتر خداشناسی است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

شما‌

به تو چه 2 سال قبل
1

همه نظرات اشتباه خودتون بگین

ناشناس 2 سال قبل
1

درنظر انسان عاقل ، هرکدام ازبرگ ها ی سبز درختان ، مانند کتابی است که به وسیله انها می توان خدارا شناخت .

ناشناس 2 سال قبل
0

درنظر انسان عاقل ، هرکدام ازبرگ ها ی سبز درختان ، مانند کتابی است که به وسیله انها می توان خدارا شناخت .

کوثر 2 سال قبل
0

جواب

نویسنده 2 سال قبل
-2

برگ درختان سبز از نظر باهوش هرورقه اش دفتر است معرفت کردگارپریا زمانی

هستی و هلیا 2 سال قبل
0

همه نظرات اشتباهن خودتان مطلب بگذارید این جوری بهتره

ممدرضا 2 سال قبل
1

من دارم سرچ ميكنم معني اين يعني شماها(گاوها)بايد معنيش بنويسيد نه اين كسشعرا

ناشناس 2 سال قبل
-1

لطفا ردیف شعر بگوییدبرگ درختان هوشیار ورقش دفتریست معرفت کردگار

نویسنده 2 سال قبل
-2

تک تک برگ های سبز درختان در فکر فردی عاقل همانند کتابی است که معرفت خداوند یکتارابهنمایش قرارمیدهدهادی

ملیکا 2 سال قبل
3

برگ سبز درختان از نظر یک ادم عاقل و خردمند نشانه ای از شناخت خداوند است

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام دوستان من بلدم منظور و مفهموش یعنی جهان طبیعت را بیان میکند که مانند کتابی است که شناخت خداوند را به دنبال دارد*

دکتر سمیه: 2 سال قبل
0

برگ درختان سبز از نظر آدم هوشیار و عاقل، هر ورقش مثل یک دفتر خداشناسی است

نویسنده 2 سال قبل
1

همه چیز های این دنیا نشانه ای از وجود خداوند است و تفکر در آن ها موجب شناخت خداوند میشود۰

برای پاسخ کلیک کنید