برداشت خود را از شکل رو به رو در یک سطر بنویسید صفحه 30 علوم هفتم

فاطمه

برداشت ما این است که چگالی فلزات نسبت به بقیه مواد بیشتر است پس چون چگالی جیوه از همه بیشتر است در ته ظرف قرار می گیرد،مهره برنجی بعد از جیوه،آب بعد از مهره وچوب پنبه بعد از آب است

فاطمه زهرا کلیوند

عالی

جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم برداشت خود را از شکل رو به رو در یک سطر بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چگالی مواد مختلف متفاوت است وقتی موادرادریک ظرف می ریزیم براساس چگالی مرتب می شوند مواد چگالتر پایینتر از موادی که چگالی کمتردارند قرار می گیرند. بنابراین در این شکل چگالی جیوه از همه بیشتر است و چوب پنبه از همه کمتراست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

عالیه

فاطمه زهرا کلیوند 2 سال قبل
3

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدؤنم

3
فاطمه 2 سال قبل

برداشت ما این است که چگالی فلزات نسبت به بقیه مواد بیشتر است پس چون چگالی جیوه از همه بیشتر است در ته ظرف قرار می گیرد،مهره برنجی بعد از جیوه،آب بعد از مهره وچوب پنبه بعد از آب است

نویسنده 2 سال قبل
0

چگالی را تعریف کنید:جرم یک سانتی متر مکعب از هر ماده

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم که خودم اومدم نگاه کنم

نیایش برونی 2 سال قبل
1

چگالی مواد مختلف متفاوت است وقتی موادرادریک ظرف می ریزیم براساس چگالی مرتب می شوند مواد چگالتر پایینتر از موادی که چگالی کمتردارند قرار می گیرند. بنابراین در این شکل چگالی جیوه از همه بیشتر است و چوب پنبه از همه کمتر است.

نویسنده 2 سال قبل
0

خ

برای پاسخ کلیک کنید