بعد از ورود آریایی ها به ایران اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟ صفحه 50 مطالعات اجتماعی چهارم

نویسنده

ما وارد سایت میشیم که شما به ما جواب بدین نه ما به شما😒😒

نیایش

توروخداجواب سوال سه صفحه ۵۰فعالیت اجتماعی روبزارین

مهدا

مادها،و به رهبری دیااکو مادها باهم متحد شدند و سپاه منظمی تشکیل دادند و آشوریها را شکست دادند

ناشناس

مادهادر غرب ایران ساکن بودند به رهبری دیاکو با قوم جنگجو آشوری که همسایه آنها بودندجنگیدند و شکست دادند و با اتحاد پارسها و پارتها توانستند حکومت هخامنشیان را در ایران بوجود آورند

نویسنده

مادها نام داشتنمیدونم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم بعد از ورود آریایی ها به ایران اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مادها، آنها با آشوری ها همسایه بودند و آشوری ها که مردمانی جنگجو بودن به آنها حمله می کردند و آن ها را غارت می کردند چون مادها با هم متحد نبودند. به همین دلیل آن ها تضمیم گرفتند با هم متحد شوند و حکومتی را به رهبری دیاکو تشکیل دادند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
-1

بلبل

ناشناس 5 ماه قبل
2

ماد هابود

سعید نارویی 5 ماه قبل
1

بله درست است 🤔👩‍🔬

سوگند 5 ماه قبل
1

بعد از ورود آریایی ها به ایران اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ و رهبر او که بود؟

مهموهچیتیاف 7 ماه قبل
1

ماد ها

فتژاژنژ 7 ماه قبل
-1

بذهرا

هذهرذه

ناشناس 7 ماه قبل
1

ماوارد سایتمیشیم که شمابه ما جواب بدین نه مابه شما😥

0
ناشناس 5 ماه قبل

ماد ها نام دارد و مادها نمی توانستند جلوی حمله ی آشوری هارا بگیرند باهم متحد شدند و دیا اکو را به وجود آوردن من این جمله را از کتاب دیدم

پانیذ 8 ماه قبل
-1

بله

ناشناس 8 ماه قبل
0

اجتماعی چهارم این حکومت چگونه به وجود آمد

سما 8 ماه قبل
1

مادهاا

ناشناس 8 ماه قبل
1

جوابش میشه مادها

چرا 8 ماه قبل
-2

چرا ما که از گام‌به‌گام میگیریم

نه از شما

ناشناس 8 ماه قبل
0

حکومت مادها ٬ پس انکه مادها به ضعف خود پی بردند و با هم متحد شدند به رهبری دیاکو حکومت مادها تشکیل دادند و آشوری ها را شکست دادند

ناشناس 8 ماه قبل
0

بد نبود اما چیزی که من میخواستم نداشت

-2
چرا 8 ماه قبل

بله

ناشناس 8 ماه قبل
0

مرتضی محمدی

ناشناس 8 ماه قبل
1

بادوس پسرتون بشینن کس وتخمتون رو روی هم بذارید

0
ناشناس 8 ماه قبل

بیشعور

نازنین زهرا طلوعی 9 ماه قبل
-2

کدرلالبللبب

ناشناس 9 ماه قبل
3

عالی

ییلدیز 9 ماه قبل
1

هنگام بازدید

نویسنده 9 ماه قبل
10

ما وارد سایت میشیم که شما به ما جواب بدین نه ما به شما😒😒

مهدا 9 ماه قبل
5

مادها،و به رهبری دیااکو مادها باهم متحد شدند و سپاه منظمی تشکیل دادند و آشوریها را شکست دادند

نویسنده 9 ماه قبل
4

مادها نام داشتنمیدونم

سارینا 9 ماه قبل
-2

💋❤💋❤💋❤💋❤💋❤💋

ناشناس 9 ماه قبل
1

مهرسا

سعیدی 9 ماه قبل
1

خوب

نویسنده 9 ماه قبل
1

ممنون

ایدا 9 ماه قبل
-1

عالی بود خیلی ممنون

ایدا 9 ماه قبل
0

احسنت

نیایش 9 ماه قبل
6

توروخداجواب سوال سه صفحه ۵۰فعالیت اجتماعی روبزارین

0
حوریا 5 ماه قبل

عزیزم باید خودت جواب سوال سه بدی

-2
چرا 8 ماه قبل

آره لطفا

نویسنده 9 ماه قبل
3

جواب

0
رقیه جمشیدی 9 ماه قبل

محل سکونت سه گروه آریایی را در ایران روی نقشه نشان دهید و دور ان خط بکشید

نویسنده 9 ماه قبل
2

من می خواهم بک دانش مند حر فه ی شوم

ناشناس 9 ماه قبل
4

مادهادر غرب ایران ساکن بودند به رهبری دیاکو با قوم جنگجو آشوری که همسایه آنها بودندجنگیدند و شکست دادند و با اتحاد پارسها و پارتها توانستند حکومت هخامنشیان را در ایران بوجود آورند

امیر مهدی نگینی 9 ماه قبل
1

بعد از ورود اریایی اولین حکومتی که امد چه بود

نویسنده 9 ماه قبل
2

نمیدانم وگر نه کمک می کردم

برای پاسخ کلیک کنید