بعد از ورود آریایی ها به ایران اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟ صفحه 50 مطالعات اجتماعی چهارم

نویسنده

ما وارد سایت میشیم که شما به ما جواب بدین نه ما به شما😒😒

نیایش

توروخداجواب سوال سه صفحه ۵۰فعالیت اجتماعی روبزارین

مهدا

مادها،و به رهبری دیااکو مادها باهم متحد شدند و سپاه منظمی تشکیل دادند و آشوریها را شکست دادند

سوگند

بعد از ورود آریایی ها به ایران اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ و رهبر او که بود؟

ناشناس

مادهادر غرب ایران ساکن بودند به رهبری دیاکو با قوم جنگجو آشوری که همسایه آنها بودندجنگیدند و شکست دادند و با اتحاد پارسها و پارتها توانستند حکومت هخامنشیان را در ایران بوجود آورند

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم بعد از ورود آریایی ها به ایران اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مادها، آنها با آشوری ها همسایه بودند و آشوری ها که مردمانی جنگجو بودن به آنها حمله می کردند و آن ها را غارت می کردند چون مادها با هم متحد نبودند. به همین دلیل آن ها تضمیم گرفتند با هم متحد شوند و حکومتی را به رهبری دیاکو تشکیل دادند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

مادها است

ناشناس 1 سال قبل
-2

مادها

ناشناس 1 سال قبل
4

حکومت مادها انها در غرب ایران ساکن شدند با آشوری ها جنگیدند وسرنجام توانستند بر ضعف خود غلبه کنند وبه رهبری دیاکو حکومت ماد را به وجود آوردند و باهم متحد شدند و آشوری هارا شکست دادند . فعالیت صفحه ی ۵۰ کتاب اجتماعی

مینادرگاهی 1 سال قبل
0

مینادرگاهی

هلیا 1 سال قبل
-1

میشه جواب رو بذاری اقای نویسنده البته مثلا نویسنده 😲😖😈😠😠😠😤😤😤

ناشناس 1 سال قبل
0

مادها

زهرابهارلویی 1 سال قبل
-2

ماد ها که به رهبری دیااکو و متحد شدن بایکدیگر توانستند اشوری ها را شکست بدهند،.

ناشناس 2 سال قبل
-2

بلبل

ناشناس 2 سال قبل
2

ماد هابود

سوگند 2 سال قبل
5

بعد از ورود آریایی ها به ایران اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ و رهبر او که بود؟

مهموهچیتیاف 2 سال قبل
-1

ماد ها

فتژاژنژ 2 سال قبل
-1

بذهرا

هذهرذه

ناشناس 2 سال قبل
-1

ماوارد سایتمیشیم که شمابه ما جواب بدین نه مابه شما😥

-2
ناشناس 2 سال قبل

ماد ها نام دارد و مادها نمی توانستند جلوی حمله ی آشوری هارا بگیرند باهم متحد شدند و دیا اکو را به وجود آوردن من این جمله را از کتاب دیدم

پانیذ 2 سال قبل
0

بله

ناشناس 2 سال قبل
1

اجتماعی چهارم این حکومت چگونه به وجود آمد

سما 2 سال قبل
2

مادهاا

ناشناس 2 سال قبل
2

جوابش میشه مادها

چرا 2 سال قبل
-2

چرا ما که از گام‌به‌گام میگیریم

نه از شما

ناشناس 2 سال قبل
0

حکومت مادها ٬ پس انکه مادها به ضعف خود پی بردند و با هم متحد شدند به رهبری دیاکو حکومت مادها تشکیل دادند و آشوری ها را شکست دادند

ناشناس 2 سال قبل
0

بد نبود اما چیزی که من میخواستم نداشت

ناشناس 2 سال قبل
0

مرتضی محمدی

ناشناس 2 سال قبل
1

بادوس پسرتون بشینن کس وتخمتون رو روی هم بذارید

0
ناشناس 1 سال قبل

گاو

0
ناشناس 2 سال قبل

بیشعور

نازنین زهرا طلوعی 2 سال قبل
-1

کدرلالبللبب

ناشناس 2 سال قبل
3

عالی

ییلدیز 2 سال قبل
1

هنگام بازدید

نویسنده 2 سال قبل
10

ما وارد سایت میشیم که شما به ما جواب بدین نه ما به شما😒😒

0
هلیا 1 سال قبل

اها ما به شما جواب بدیم .پس خودتون چیکاره حسنید

مهدا 2 سال قبل
5

مادها،و به رهبری دیااکو مادها باهم متحد شدند و سپاه منظمی تشکیل دادند و آشوریها را شکست دادند

نویسنده 2 سال قبل
4

مادها نام داشتنمیدونم

0
هلیا 1 سال قبل

اگه میدونی باید قبلا می گفتی

سارینا 2 سال قبل
-2

💋❤💋❤💋❤💋❤💋❤💋

ناشناس 2 سال قبل
1

مهرسا

سعیدی 2 سال قبل
1

خوب

نویسنده 2 سال قبل
2

ممنون

ایدا 2 سال قبل
0

عالی بود خیلی ممنون

ایدا 2 سال قبل
0

احسنت

نیایش 2 سال قبل
6

توروخداجواب سوال سه صفحه ۵۰فعالیت اجتماعی روبزارین

1
حوریا 2 سال قبل

عزیزم باید خودت جواب سوال سه بدی

-2
چرا 2 سال قبل

آره لطفا

نویسنده 2 سال قبل
3

جواب

0
رقیه جمشیدی 2 سال قبل

محل سکونت سه گروه آریایی را در ایران روی نقشه نشان دهید و دور ان خط بکشید

نویسنده 2 سال قبل
2

من می خواهم بک دانش مند حر فه ی شوم

ناشناس 2 سال قبل
4

مادهادر غرب ایران ساکن بودند به رهبری دیاکو با قوم جنگجو آشوری که همسایه آنها بودندجنگیدند و شکست دادند و با اتحاد پارسها و پارتها توانستند حکومت هخامنشیان را در ایران بوجود آورند

امیر مهدی نگینی 2 سال قبل
3

بعد از ورود اریایی اولین حکومتی که امد چه بود

نویسنده 2 سال قبل
3

نمیدانم وگر نه کمک می کردم

0
هلیا 1 سال قبل

اخی نویسنده خنگول ندیده بودم

برای پاسخ کلیک کنید