بعد از ورود آریایی ها به ایران اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟ صفحه 50 مطالعات اجتماعی چهارم

نویسنده

ما وارد سایت میشیم که شما به ما جواب بدین نه ما به شما😒😒

ناشناس

مادهادر غرب ایران ساکن بودند به رهبری دیاکو با قوم جنگجو آشوری که همسایه آنها بودندجنگیدند و شکست دادند و با اتحاد پارسها و پارتها توانستند حکومت هخامنشیان را در ایران بوجود آورند

نیایش

توروخداجواب سوال سه صفحه ۵۰فعالیت اجتماعی روبزارین

مهدا

مادها،و به رهبری دیااکو مادها باهم متحد شدند و سپاه منظمی تشکیل دادند و آشوریها را شکست دادند

نویسنده

من می خواهم بک دانش مند حر فه ی شوم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم بعد از ورود آریایی ها به ایران اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مادها، آنها با آشوری ها همسایه بودند و آشوری ها که مردمانی جنگجو بودن به آنها حمله می کردند و آن ها را غارت می کردند چون مادها با هم متحد نبودند. به همین دلیل آن ها تضمیم گرفتند با هم متحد شوند و حکومتی را به رهبری دیاکو تشکیل دادند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 23 ساعت قبل
0

بد نبود اما چیزی که من میخواستم نداشت

ناشناس 2 روز قبل
0

مرتضی محمدی

ناشناس 8 روز قبل
1

بادوس پسرتون بشینن کس وتخمتون رو روی هم بذارید

0
ناشناس 8 روز قبل

بیشعور

نازنین زهرا طلوعی 9 روز قبل
-1

کدرلالبللبب

ناشناس 10 روز قبل
3

عالی

ییلدیز 10 روز قبل
3

هنگام بازدید

نویسنده 10 روز قبل
8

ما وارد سایت میشیم که شما به ما جواب بدین نه ما به شما😒😒

مهدا 10 روز قبل
5

مادها،و به رهبری دیااکو مادها باهم متحد شدند و سپاه منظمی تشکیل دادند و آشوریها را شکست دادند

نویسنده 10 روز قبل
4

مادها نام داشتنمیدونم

سارینا 10 روز قبل
0

💋❤💋❤💋❤💋❤💋❤💋

ناشناس 10 روز قبل
2

مهرسا

سعیدی 10 روز قبل
2

خوب

نویسنده 10 روز قبل
2

ممنون

ایدا 10 روز قبل
0

عالی بود خیلی ممنون

ایدا 10 روز قبل
1

احسنت

نیایش 10 روز قبل
5

توروخداجواب سوال سه صفحه ۵۰فعالیت اجتماعی روبزارین

نویسنده 10 روز قبل
3

جواب

1
رقیه جمشیدی 10 روز قبل

محل سکونت سه گروه آریایی را در ایران روی نقشه نشان دهید و دور ان خط بکشید

نویسنده 10 روز قبل
4

من می خواهم بک دانش مند حر فه ی شوم

ناشناس 10 روز قبل
5

مادهادر غرب ایران ساکن بودند به رهبری دیاکو با قوم جنگجو آشوری که همسایه آنها بودندجنگیدند و شکست دادند و با اتحاد پارسها و پارتها توانستند حکومت هخامنشیان را در ایران بوجود آورند

امیر مهدی نگینی 10 روز قبل
2

بعد از ورود اریایی اولین حکومتی که امد چه بود

نویسنده 10 روز قبل
2

نمیدانم وگر نه کمک می کردم

برای پاسخ کلیک کنید