بعد از وقوع زمین لرزه چه مواردی را باید رعایت کرد صفحه 107 آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم بعد از وقوع زمین لرزه چه مواردی را باید رعایت کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به کلید و پریز داخل ساختمان دست نزنید چرا که ممکن است به جهت خراب شدن دیوارها اتصال کرده باشد با احتیاط و بدون هجوم ، با رعایت اصول ایمنی از ساختمان خارج شوید.
فیوز اصلی برق را قطع کنید.
لوله های آب را بررسی و فلکه آب را ببندید.
از تلفن به جز در موارد ضروری استفاده نکنیم.
لوله های گاز را بررسی کنید و شیر گاز اصلی ساختمان را ببندید.

نویسنده :‌برای ایمنی بیشتر هنگام زلزله اولین کاری که میکنیم باید فبوز برق را قطع کنیم برای ابنکه زلزله باعث خرابی دیوار میشود و باکِش امدن امدن وپارگی سیم ها برق به دیوار اتصال کرده وباعث برق گرفتگی میشود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 6 روز قبل
2

برای ایمنی بیشتر هنگام زلزله اولین کاری که میکنیم باید فبوز برق را قطع کنیم برای ابنکه زلزله باعث خرابی دیوار میشود و باکِش امدن امدن وپارگی سیم ها برق به دیوار اتصال کرده وباعث برق گرفتگی میشود

0
حدیث مرادی 6 روز قبل

عالی بود مطلب حدیث مرادی

نویسنده 6 روز قبل
1

یگانه اولین کاری که باید بکنم برق ها وگاز ها را ببندیم و بعد به طراف در فرار نکونم چون بیشتر با عث گیر افتادن میشود در زیر چیز های خیلی شکننده نرویم چون اگر دیوار ها خراب بشن ان چیز نمی تواند مار نجات دهد بلکه گیر می افتم

یکانه 6 روز قبل
0

خوب بودن

یگانه 6 روز قبل
0

تعریف و دسته بندی دفاع پدافند

برای پاسخ کلیک کنید