برداشت خود را از تصویر زیر در گروه بیان کنید صفحه 69 فارسی هفتم

فاطمه یوسفوند

باید دانست در زندگی ارزشمند ترین چیز وقت یاهمان زمان می باشد گذاشت عمر ازکودکی تا سالخوردگی حکایت از این موضوع دارد که هیچ گاه زمان توقف نمی کند و نمیتوانیم به عقب برگردیم

ناشناس

زمان هیچ وقت بر نمی گردد یعنی ما باید از زمان خود به بهترین شکل استفاده کنیم و با زندگی صحیح و مفید هیچ وقت از زمان از دست رفته احساس پشیمانی نکنیم.

نویسنده

ساعت زمان امروزه خیلی بدرد ما میخورد چون میتوان با ان کارهایی مثل

علی

وقت طلا است

💋ملینا💋

درسته💋💋👙👙

جواب کارگروهی صفحه ۶۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم برداشت خود را از تصویر زیر در گروه بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
zinab 3 ماه قبل
0

چرا چیزی نیست

zinab 3 ماه قبل
0

بله

نویسنده 7 ماه قبل
0

عالی بود.

نویسنده 7 ماه قبل
1

خیلی خوب

نویسنده 7 ماه قبل
1

فرصت ها باز نمیگردند

نویسنده 7 ماه قبل
1

زمان خیلی زود می گذرد

علی 7 ماه قبل
5

وقت طلا است

فاطمه یوسفوند 7 ماه قبل
15

باید دانست در زندگی ارزشمند ترین چیز وقت یاهمان زمان می باشد گذاشت عمر ازکودکی تا سالخوردگی حکایت از این موضوع دارد که هیچ گاه زمان توقف نمی کند و نمیتوانیم به عقب برگردیم

نویسنده 7 ماه قبل
7

ساعت زمان امروزه خیلی بدرد ما میخورد چون میتوان با ان کارهایی مثل

مهدیار 7 ماه قبل
0

چرا نیست

ناشناس 7 ماه قبل
8

زمان هیچ وقت بر نمی گردد یعنی ما باید از زمان خود به بهترین شکل استفاده کنیم و با زندگی صحیح و مفید هیچ وقت از زمان از دست رفته احساس پشیمانی نکنیم.

4
💋ملینا💋 7 ماه قبل

درسته💋💋👙👙

2
ناشناس 7 ماه قبل

خودت درستی👅👅🫂🫂🫂

ناشناس 7 ماه قبل
1

وقت با ارزش است

نویسنده 7 ماه قبل
-1

.

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمیدونم

-1
ماتیسا جون کلاس دهم 7 ماه قبل

نمیدنم کاش بچه ها جواب رو میگفتن

ماتیسا جون کلاس دهم 7 ماه قبل
2

نمیدونم کاش بچه ها میگفتن

نویسنده 7 ماه قبل
1

زمان هیچ وقت برنمیگرده پس باید از زمان خود به خوبی استفاده کنیماز زندگی خود درست استفاده کنیم مفید باشیم تا در اینده پشیمان نوشیم.

علی 7 ماه قبل
1

خودت درستی👅👅🫂🫂🫂

برای پاسخ کلیک کنید