برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست صفحه 33 فارسی هشتم

.

انديشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاريخ کهن

نویسنده

اندیشه فرهنگ ستت خرد رضا غفرانی

کریمی

اندیشه، خرد و فرهنگ

نویسنده

اندیشه و طرز تفکر آنها ،خرد و فرهنگ ،تاریخ کهن

دمت گرم😂😂😂

فاکیو

جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اندیشه و طرز تفکر آنها، خرد و فرهنگ، تاریخ کهن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
-1

با‌جواب

نیوشا 4 ماه قبل
0

کهن

ناشناس 4 ماه قبل
2

اندیشه، خرد، فرهنگ

komi 5 ماه قبل
4

اندیشه خرد فرهنگ

👨🏻‍🏫 1 سال قبل
-1

علم

ناشناس 1 سال قبل
1

از نظر من طرز تفکر انها و خرد فرهنگ تاریخ کهن

آرسام 1 سال قبل
1

سرزمین ما همواره سپند فر و فروغ و فرازندگی فرهیختگی است

نویسنده 1 سال قبل
7

انديشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاريخ کهن

فاطمه 1 سال قبل
2

اندیشه ،خرد و فرهنگ ، طرز تفکر 😊🥰👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

زهرا 1 سال قبل
2

اندیشه واگاهی وفرهنگ

ناشناس 1 سال قبل
0

اندیشه وآگاهی وفرهنگ

بهار 1 سال قبل
-1

اندیشه، خرد، فرهنگ

نویسنده 1 سال قبل
0

اندیشه و خرد و فرهنگ

نویسنده 1 سال قبل
0

ارمغان ایران

ناشناس 1 سال قبل
6

اندیشه خردان جهان.فکرکردن درست وبی عیب ونقص.سالیان کهن جهان هستی

نویسنده 1 سال قبل
4

خیلی ممنون

نویسنده 1 سال قبل
2

نمیدونم

نویسنده 1 سال قبل
5

اندیشه وطرز فکر تاریخ کهن و…

نویسنده 1 سال قبل
1

ممنون

نویسنده 1 سال قبل
3

فرهنگ و خرد و تاريخ كهن و انديشه

نویسنده 1 سال قبل
14

اندیشه فرهنگ ستت خرد رضا غفرانی

نویسنده 1 سال قبل
1

آبادانی

دمت گرم😂😂😂 1 سال قبل
7

فاکیو

نویسنده 1 سال قبل
3

۱۰. برترین وگرامی ترین ارمغان ایران به دیگرسرزمینهاچیست …………

نویسنده 1 سال قبل
8

اندیشه و طرز تفکر آنها ،خرد و فرهنگ ،تاریخ کهن

زینب 1 سال قبل
2

طرز تفکر آنها خرد و فرهنگ تاریخ کهن

نویسنده 1 سال قبل
2

اندیشه، خرد و فرهنگ

. 1 سال قبل
30

انديشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاريخ کهن

1
نویسنده 1 سال قبل

میتوان از فرهنگ ادب فارسی پاسداری کرد ؟

نویسنده 1 سال قبل
-1

من هیچی نمیدونم

نویسنده 1 سال قبل
1

برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها اندیشه و خرد و فرهنگ بوده است😁😁

نویسنده 1 سال قبل
0

اندیشه خرد وفرهنگ

نویسنده 1 سال قبل
-1

اندیشه و طرز تفکر انها خرد و فرهنگ تاریخ کهن

نویسنده 1 سال قبل
0

فرهنگ زبانش ادب بومی رسم رسوم پرچم کشورعسل

محدثه 1 سال قبل
3

من فکر میکنم کهاندیشه ،خرد ، فرهنگ وتاریخ است

2
منا 1 سال قبل

مرسی عزیزم

نویسنده 1 سال قبل
3

برترین و گرامی ترین ارمغان تو ایران چسیت

کریمی 1 سال قبل
10

اندیشه، خرد و فرهنگ

برای پاسخ کلیک کنید