برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست صفحه 33 فارسی هشتم

.

انديشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاريخ کهن

نویسنده

اندیشه فرهنگ ستت خرد رضا غفرانی

نویسنده

انديشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاريخ کهن

کریمی

اندیشه، خرد و فرهنگ

ناشناس

اندیشه، خرد، فرهنگ

جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اندیشه و طرز تفکر آنها، خرد و فرهنگ، تاریخ کهن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

با‌جواب

نیوشا 2 سال قبل
3

کهن

ناشناس 2 سال قبل
9

اندیشه، خرد، فرهنگ

komi 2 سال قبل
8

اندیشه خرد فرهنگ

ناشناس 2 سال قبل
6

از نظر من طرز تفکر انها و خرد فرهنگ تاریخ کهن

آرسام 2 سال قبل
1

سرزمین ما همواره سپند فر و فروغ و فرازندگی فرهیختگی است

نویسنده 2 سال قبل
10

انديشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاريخ کهن

فاطمه 2 سال قبل
6

اندیشه ،خرد و فرهنگ ، طرز تفکر 😊🥰👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

زهرا 2 سال قبل
1

اندیشه واگاهی وفرهنگ

ناشناس 2 سال قبل
3

اندیشه وآگاهی وفرهنگ

نویسنده 2 سال قبل
1

اندیشه و خرد و فرهنگ

نویسنده 2 سال قبل
1

ارمغان ایران

ناشناس 2 سال قبل
5

اندیشه خردان جهان.فکرکردن درست وبی عیب ونقص.سالیان کهن جهان هستی

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی ممنون

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
1

اندیشه وطرز فکر تاریخ کهن و…

نویسنده 2 سال قبل
0

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
1

فرهنگ و خرد و تاريخ كهن و انديشه

نویسنده 2 سال قبل
16

اندیشه فرهنگ ستت خرد رضا غفرانی

نویسنده 2 سال قبل
1

آبادانی

دمت گرم😂😂😂 2 سال قبل
5

فاکیو

نویسنده 2 سال قبل
0

۱۰. برترین وگرامی ترین ارمغان ایران به دیگرسرزمینهاچیست …………

نویسنده 2 سال قبل
7

اندیشه و طرز تفکر آنها ،خرد و فرهنگ ،تاریخ کهن

زینب 2 سال قبل
1

طرز تفکر آنها خرد و فرهنگ تاریخ کهن

نویسنده 2 سال قبل
1

اندیشه، خرد و فرهنگ

. 2 سال قبل
29

انديشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاريخ کهن

-2
نویسنده 2 سال قبل

میتوان از فرهنگ ادب فارسی پاسداری کرد ؟

نویسنده 2 سال قبل
0

من هیچی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها اندیشه و خرد و فرهنگ بوده است😁😁

نویسنده 2 سال قبل
1

اندیشه خرد وفرهنگ

نویسنده 2 سال قبل
-1

اندیشه و طرز تفکر انها خرد و فرهنگ تاریخ کهن

نویسنده 2 سال قبل
0

فرهنگ زبانش ادب بومی رسم رسوم پرچم کشورعسل

محدثه 2 سال قبل
0

من فکر میکنم کهاندیشه ،خرد ، فرهنگ وتاریخ است

1
منا 2 سال قبل

مرسی عزیزم

نویسنده 2 سال قبل
0

برترین و گرامی ترین ارمغان تو ایران چسیت

کریمی 2 سال قبل
9

اندیشه، خرد و فرهنگ

برای پاسخ کلیک کنید