برخی از صفاتی را که ویژه ما مخلوقات است و نمی توان آنها را به خدا نسبت داد بیان کنید صفحه 17 پیام های آسمان نهم

ز

از شما می پرسند چون بلد نیستند بعد شما برای کامل شدن از خودشون دوباره می پرسیم؟! 😑

نویسنده

سلامما ماندکار نیستیم و یک روزی خواهیم مرد به گونه ای محدود هستیم اما خداوند داناست و نامحدود و تمام نشدنی است

رها

بله درسسته

نویسنده

فانی و محدود بودن جهل ظلم و ضعف جسمانی را نمی توان به خداوند نسبت داد زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۷ کتاب پیام های آسمان پایه نهم برخی از صفاتی را که ویژه ما مخلوقات است و نمی توان آنها را به خدا نسبت داد بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مخلوقات : فانی هستند، محدودند، جهل، خستگی خداوند، باقی است، نا محدود، دانا، توانا.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

اطلاعات مطلب

حسام الدین 2 سال قبل
-1

مخلوقات نیازمند هستند اما خداوند بی نیاز

ز 3 سال قبل
18

از شما می پرسند چون بلد نیستند بعد شما برای کامل شدن از خودشون دوباره می پرسیم؟! 😑

12
رها 3 سال قبل

بله درسسته

نویسنده 3 سال قبل
12

سلامما ماندکار نیستیم و یک روزی خواهیم مرد به گونه ای محدود هستیم اما خداوند داناست و نامحدود و تمام نشدنی است

نویسنده 3 سال قبل
5

فانی و محدود بودن جهل ظلم و ضعف جسمانی را نمی توان به خداوند نسبت داد زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست

نویسنده 3 سال قبل
-2

ناتوانی

نویسنده 3 سال قبل
0

اا

برای پاسخ کلیک کنید