به تبلیغاتی که از رادیو و تلویزیون پخش می شود توجه کنید نمونه هایی که شعار های بهتری دارند صفحه 41 فرهنگ و هنر نهم

جواب تجربه های بیشتر صفحه ۴۱ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم به تبلیغاتی که از رادیو و تلویزیون پخش می شود توجه کنید نمونه هایی که شعار های بهتری دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 1 سال قبل
2

مطالعات نهمزهرا احمدی

نویسنده 1 سال قبل
2

مطالعات نهمزهرا رودهقان

برای پاسخ کلیک کنید