به اعلان هایی که به دیوار های مدرسه مصب شده اند با دقت نگاه کنید چند نمونه از انواع آنها را انتخاب و با هم کلاسی های خود درباره اعداف نوع و روش آنها گفت و گو کنید بیشترین تصویری که در اعلان ها به کاربرده می شوند با کدام روش و در چه اندازه ای تهیه شده اند صفحه 49 فرهنگ و هنر نهم

ناشناس

بگید لطفا

جواب خود ارزیابی صفحه ۴۹ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم به اعلان هایی که به دیوار های مدرسه مصب شده اند با دقت نگاه کنید چند نمونه از انواع آنها را انتخاب و با هم کلاسی های خود درباره اعداف نوع و روش آنها گفت و گو کنید بیشترین تصویری که در اعلان ها به کاربرده می شوند با کدام روش و در چه اندازه ای تهیه شده اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
هنانه 1 سال قبل
0

جواب

ناشناس 1 سال قبل
1

منم هم نمی دانم اگر کسی می داند بگوید 😙

زهرا 1 سال قبل
1

من هم نمی دادنم اگر باسخ دهید

ماندانا 2 سال قبل
1

آقا ماهم نمیدونیم یکی بگع ای هوارررررر

MMM 2 سال قبل
2

خر

ناشناس 2 سال قبل
3

بگید لطفا

برای پاسخ کلیک کنید