بنابر فرمایش حضرت علی چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی شوند صفحه 108 پیام های آسمان هشتم

fati🙂🥗🥘🍳🍕🌭🥪🍱

: تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود.

زیرا در عوض بهتر از آن را در این جهان با آن جهان به ما می دهند.

چیزی که طلب کرده ای که اگر داده شود، مایه تباهی دین ما خواهد بود.

ناشناس

زیرا چیزی طلب کردی که اگر داده شود مایه تباهی دین تو خواهد بود

نویسنده

بمولا من اومدم برای تغلب وگرنه چیزی بلد نیستم😐😂😂😂😂

Yeganeh

😂😂

نازنین

امیر مومنان حضرت علی (ع) پسرم چه بسا در اجابت دعا تاخیر می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر شود و جزای آرزومند کامل تر شود.

گاهی چیزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده آمد و در عوض بهت از آن در این جهان یا آن جهان به تو داده اند، و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، موجب تباهی دین تو خواهد بود.

پس چیزی بخواه که نیکی و زیبایی اش برایت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو بر کنار.

مرسی که همه تون بلد بودین😂😂😂

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم بنابر فرمایش حضرت علی چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود.
زیرا در عوض بهتر از آن را در این جهان با آن جهان به ما می دهند.
چیزی که طلب کرده ای که اگر داده شود، مایه تباهی دین ما خواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ROMINA✨ 2 سال قبل
1

گاهی چیزی را خواسته ای ولی آن را به تو نداده‌ اند بهتر از آن دراین جهان یا آن جهان به تو داده اند و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛ زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود مایه تباهی دین تو خواهد بود پس چیزی بخواه که نیکی و زیبایی اش برایت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو بر کنار

ناشناس 2 سال قبل
-1

حل بای!😂

"بی نام" 2 سال قبل
-1

زیرا دعاهایی که طلب کرده ایم موجب تباهی دین ما می‌شود و کاهی هم چیز بهتری نصیب ما می‌شود.

MR.Alipour 2 سال قبل
1

تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای او کامل تر شود

نازنین 2 سال قبل
3

امیر مومنان حضرت علی (ع) پسرم چه بسا در اجابت دعا تاخیر می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر شود و جزای آرزومند کامل تر شود.

گاهی چیزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده آمد و در عوض بهت از آن در این جهان یا آن جهان به تو داده اند، و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، موجب تباهی دین تو خواهد بود.

پس چیزی بخواه که نیکی و زیبایی اش برایت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو بر کنار.

مرسی که همه تون بلد بودین😂😂😂

ناشناس 2 سال قبل
10

زیرا چیزی طلب کردی که اگر داده شود مایه تباهی دین تو خواهد بود

ناشناس 2 سال قبل
1

خیلی عالیه

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی عالیه

Z 2 سال قبل
-2

سبب جلب توجه خداوند میشوند ، آرامش روحی ، بهره مندی از پاداش در روز قیامت

fati🙂🥗🥘🍳🍕🌭🥪🍱 2 سال قبل
2

طبق فرمایش امام علی علیه السلام : در اجابت دعا تاخیر می‌شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزو مند کامل تر شود، گاهی چیزی را خواسته ای ولی آن را به تو نداده اند و در عوض بهتر از آن را در این جهان یا آن جهان به تو داده اند، گاهی دعایت مستجاب نمی‌شود چون چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود مایه تباهی دین تو خواهد بود، پس چیزی بخواه که نیکی زیباییش برایت ماندگار و رنج و سختی اش از تو برکنار باشد

fati🙂🥗🥘🍳🍕🌭🥪🍱 2 سال قبل
10

: تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود.

زیرا در عوض بهتر از آن را در این جهان با آن جهان به ما می دهند.

چیزی که طلب کرده ای که اگر داده شود، مایه تباهی دین ما خواهد بود.

ادمین 2 سال قبل
1

نمدونم والا من فقط اومدم ببینم شما ها میدونین یا نع بعد اصن محو کامنتا شدم😐🤣🤣🤣🤣

نویسنده 3 سال قبل
2

نمیدونم والا😐😂

نویسنده 3 سال قبل
1

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
1

چمیدونم😐😂

ناشناس 3 سال قبل
0

.

جون 3 سال قبل
-1

خوبه

نویسنده 3 سال قبل
9

بمولا من اومدم برای تغلب وگرنه چیزی بلد نیستم😐😂😂😂😂

4
Yeganeh 2 سال قبل

😂😂

برای پاسخ کلیک کنید