بنابر فرمایش حضرت علی چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی شوند صفحه 108 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

بمولا من اومدم برای تغلب وگرنه چیزی بلد نیستم😐😂😂😂😂

fati🙂🥗🥘🍳🍕🌭🥪🍱

: تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود.

زیرا در عوض بهتر از آن را در این جهان با آن جهان به ما می دهند.

چیزی که طلب کرده ای که اگر داده شود، مایه تباهی دین ما خواهد بود.

ناشناس

زیرا چیزی طلب کردی که اگر داده شود مایه تباهی دین تو خواهد بود

fati🙂🥗🥘🍳🍕🌭🥪🍱

طبق فرمایش امام علی علیه السلام : در اجابت دعا تاخیر می‌شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزو مند کامل تر شود، گاهی چیزی را خواسته ای ولی آن را به تو نداده اند و در عوض بهتر از آن را در این جهان یا آن جهان به تو داده اند، گاهی دعایت مستجاب نمی‌شود چون چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود مایه تباهی دین تو خواهد بود، پس چیزی بخواه که نیکی زیباییش برایت ماندگار و رنج و سختی اش از تو برکنار باشد

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم بنابر فرمایش حضرت علی چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود.
زیرا در عوض بهتر از آن را در این جهان با آن جهان به ما می دهند.
چیزی که طلب کرده ای که اگر داده شود، مایه تباهی دین ما خواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ROMINA✨ 4 ماه قبل
1

گاهی چیزی را خواسته ای ولی آن را به تو نداده‌ اند بهتر از آن دراین جهان یا آن جهان به تو داده اند و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛ زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود مایه تباهی دین تو خواهد بود پس چیزی بخواه که نیکی و زیبایی اش برایت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو بر کنار

ناشناس 4 ماه قبل
0

حل بای!😂

"بی نام" 5 ماه قبل
0

زیرا دعاهایی که طلب کرده ایم موجب تباهی دین ما می‌شود و کاهی هم چیز بهتری نصیب ما می‌شود.

MR.Alipour 5 ماه قبل
0

تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای او کامل تر شود

نازنین 5 ماه قبل
1

امیر مومنان حضرت علی (ع) پسرم چه بسا در اجابت دعا تاخیر می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر شود و جزای آرزومند کامل تر شود.

گاهی چیزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده آمد و در عوض بهت از آن در این جهان یا آن جهان به تو داده اند، و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، موجب تباهی دین تو خواهد بود.

پس چیزی بخواه که نیکی و زیبایی اش برایت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو بر کنار.

مرسی که همه تون بلد بودین😂😂😂

ناشناس 5 ماه قبل
7

زیرا چیزی طلب کردی که اگر داده شود مایه تباهی دین تو خواهد بود

ناشناس 6 ماه قبل
1

خیلی عالیه

ناشناس 6 ماه قبل
-1

خیلی عالیه

Z 6 ماه قبل
-2

سبب جلب توجه خداوند میشوند ، آرامش روحی ، بهره مندی از پاداش در روز قیامت

fati🙂🥗🥘🍳🍕🌭🥪🍱 7 ماه قبل
3

طبق فرمایش امام علی علیه السلام : در اجابت دعا تاخیر می‌شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزو مند کامل تر شود، گاهی چیزی را خواسته ای ولی آن را به تو نداده اند و در عوض بهتر از آن را در این جهان یا آن جهان به تو داده اند، گاهی دعایت مستجاب نمی‌شود چون چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود مایه تباهی دین تو خواهد بود، پس چیزی بخواه که نیکی زیباییش برایت ماندگار و رنج و سختی اش از تو برکنار باشد

fati🙂🥗🥘🍳🍕🌭🥪🍱 7 ماه قبل
8

: تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود.

زیرا در عوض بهتر از آن را در این جهان با آن جهان به ما می دهند.

چیزی که طلب کرده ای که اگر داده شود، مایه تباهی دین ما خواهد بود.

ادمین 7 ماه قبل
0

نمدونم والا من فقط اومدم ببینم شما ها میدونین یا نع بعد اصن محو کامنتا شدم😐🤣🤣🤣🤣

نویسنده 9 ماه قبل
1

نمیدونم والا😐😂

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
1

چمیدونم😐😂

ناشناس 9 ماه قبل
0

.

جون 9 ماه قبل
0

خوبه

نویسنده 9 ماه قبل
8

بمولا من اومدم برای تغلب وگرنه چیزی بلد نیستم😐😂😂😂😂

2
Yeganeh 8 ماه قبل

😂😂

برای پاسخ کلیک کنید