بنابر فرمایش امیرالمومنین علیه السلام خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران چه عهد و پیمانی گرفته است؟ صفحه 78 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

عهد گرفته است که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و به او باز گرداند.

نویسنده

من چه بدونم

♡عجما♡

خداوند ب ما امر کرده است ک بارگی شکم ستمگران و گرسنگی مظلومان ساکت نشینیم و حق مظلومان را بگیریم و ب آنها باز گردانیم

کوکو

دمت گرم راحت ترین جواب👍

نویسنده

رسیدگی به مظلومان

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم بنابر فرمایش امیرالمومنین علیه السلام خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران چه عهد و پیمانی گرفته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عهد گرفته است که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و به او باز گرداند.

ناشناس : اگر خداوند از اگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند و حق مظلوم بستانند و به دنیای او باز گردانند حکومت بر شما را رها می کردم و انگاه می دیدید که مقام های دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزش تر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زلبلچفلتلل 1 سال قبل
0

سلام حالت چطوره

ناشناس 1 سال قبل
2

عدالت طلبی

ناشناس 1 سال قبل
0

نمیدانم

اذ 2 سال قبل
0

آره

ناشناس 2 سال قبل
2

اگر خداوند از اگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند و حق مظلوم بستانند و به دنیای او باز گردانند حکومت بر شما را رها می کردم و انگاه می دیدید که مقام های دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزش تر است

نویسنده 2 سال قبل
2

اگر خداوند از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران، و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند [و حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او بازگردانند]، حکومت بر شما را رها می کردم و آنگاه می دیدید که [مقام های] دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزش تر است.

نویسنده 2 سال قبل
-2

در برابر مظلومان سکوت نکنند

نویسنده 2 سال قبل
9

من چه بدونم

5
کوکو 1 سال قبل

دمت گرم راحت ترین جواب👍

♡عجما♡ 2 سال قبل
5

خداوند ب ما امر کرده است ک بارگی شکم ستمگران و گرسنگی مظلومان ساکت نشینیم و حق مظلومان را بگیریم و ب آنها باز گردانیم

متین 2 سال قبل
3

اگرخداوند آگاهان عهدو پیمان نگرفته بود درباره زیاده خواهی ستگران وگرسنگی مظلومان اگر حق مظلومان را بستاند اگر من حکومت رها می کردم این دنیا بی ارزش شما اینه عطسه بز بی ارزش است

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی بود ممنونم

نویسنده 2 سال قبل
1

بلتننننن

نویسنده 2 سال قبل
-1

سوال میخام

ناشناس 2 سال قبل
-1

نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
2

دانش آموز:عهد گرفته است که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و به او باز گرداند.

نویسنده 2 سال قبل
10

عهد گرفته است که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و به او باز گرداند.

1
ناشناس 2 سال قبل

هویاه

نویسنده 2 سال قبل
3

میفرماید اگر خداوند از اگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی (یعنی کسی که هرچه میخورد سیر نمیشود )ستمگران و گرسنگی مظلومان ،سکوت نکنند او حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او باز گردانند ،حکومت بر شما را رها می کردم و ان گاه می دیدید که مقام های دنیای شما نزد من از عطسه ی بزی بی ارزش تر است

نویسنده 2 سال قبل
3

بچه ها امام علی از آگاهان چه عهد و پیمانی گرفت

نویسنده 2 سال قبل
2

رسیدگی به مظلومان خدا است؟

نویسنده 2 سال قبل
2

خوبه

تینا 2 سال قبل
1

حق ظالم را مظلوم بستانند

3
Paryamohmdy 2 سال قبل

حرف های مردبه اینجاکه می رسد

نویسنده 2 سال قبل
4

اگر خداوند از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران، و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند و حق مظلومان را از ظالم بستانند و به او بازگردانند حکومت بر شما را رها می کردم و آنگاه میدید که مقام های دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزش تر است.

نویسنده 2 سال قبل
4

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
4

رسیدگی به مظلومان

احمد 2 سال قبل
1

عالی و درست

نویسنده 2 سال قبل
0

صفحه 78 کتاب پیام های آسمان.

عاشقـــــــ 2 سال قبل
2

اصلا خوب نبود

برای پاسخ کلیک کنید