بنابر فرمایش امیرالمومنین علیه السلام خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران چه عهد و پیمانی گرفته است؟ صفحه 78 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

عهد گرفته است که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و به او باز گرداند.

نویسنده

من چه بدونم

نویسنده

رسیدگی به مظلومان

نویسنده

عالی بود

نویسنده

اگر خداوند از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران، و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند و حق مظلومان را از ظالم بستانند و به او بازگردانند حکومت بر شما را رها می کردم و آنگاه میدید که مقام های دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزش تر است.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم بنابر فرمایش امیرالمومنین علیه السلام خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران چه عهد و پیمانی گرفته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عهد گرفته است که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و به او باز گرداند.

ناشناس : اگر خداوند از اگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند و حق مظلوم بستانند و به دنیای او باز گردانند حکومت بر شما را رها می کردم و انگاه می دیدید که مقام های دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزش تر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اذ 3 ماه قبل
0

آره

auncl 7 ماه قبل
0

کسی شوهر میخاد؟؟؟

0
اذ 3 ماه قبل

اره

ناشناس 7 ماه قبل
3

اگر خداوند از اگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند و حق مظلوم بستانند و به دنیای او باز گردانند حکومت بر شما را رها می کردم و انگاه می دیدید که مقام های دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزش تر است

نویسنده 7 ماه قبل
2

اگر خداوند از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران، و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند [و حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او بازگردانند]، حکومت بر شما را رها می کردم و آنگاه می دیدید که [مقام های] دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزش تر است.

نویسنده 7 ماه قبل
1

در برابر مظلومان سکوت نکنند

نویسنده 7 ماه قبل
5

من چه بدونم

1
♡عجما♡ 7 ماه قبل

🤣🤣

♡عجما♡ 7 ماه قبل
4

خداوند ب ما امر کرده است ک بارگی شکم ستمگران و گرسنگی مظلومان ساکت نشینیم و حق مظلومان را بگیریم و ب آنها باز گردانیم

متین 7 ماه قبل
2

اگرخداوند آگاهان عهدو پیمان نگرفته بود درباره زیاده خواهی ستگران وگرسنگی مظلومان اگر حق مظلومان را بستاند اگر من حکومت رها می کردم این دنیا بی ارزش شما اینه عطسه بز بی ارزش است

نویسنده 7 ماه قبل
0

عالی بود ممنونم

نویسنده 7 ماه قبل
0

بلتننننن

نویسنده 7 ماه قبل
0

سوال میخام

ناشناس 7 ماه قبل
0

نمی دونم

نویسنده 7 ماه قبل
1

دانش آموز:عهد گرفته است که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و به او باز گرداند.

نویسنده 7 ماه قبل
8

عهد گرفته است که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و به او باز گرداند.

1
ناشناس 3 ماه قبل

هویاه

نویسنده 7 ماه قبل
2

میفرماید اگر خداوند از اگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی (یعنی کسی که هرچه میخورد سیر نمیشود )ستمگران و گرسنگی مظلومان ،سکوت نکنند او حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او باز گردانند ،حکومت بر شما را رها می کردم و ان گاه می دیدید که مقام های دنیای شما نزد من از عطسه ی بزی بی ارزش تر است

نویسنده 7 ماه قبل
2

بچه ها امام علی از آگاهان چه عهد و پیمانی گرفت

نویسنده 7 ماه قبل
2

رسیدگی به مظلومان خدا است؟

نویسنده 7 ماه قبل
2

خوبه

تینا 7 ماه قبل
1

حق ظالم را مظلوم بستانند

3
Paryamohmdy 7 ماه قبل

حرف های مردبه اینجاکه می رسد

نویسنده 7 ماه قبل
4

اگر خداوند از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران، و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند و حق مظلومان را از ظالم بستانند و به او بازگردانند حکومت بر شما را رها می کردم و آنگاه میدید که مقام های دنیایی شما نزد من از عطسه بز بی ارزش تر است.

نویسنده 7 ماه قبل
4

عالی بود

نویسنده 7 ماه قبل
4

رسیدگی به مظلومان

احمد 7 ماه قبل
1

عالی و درست

نویسنده 7 ماه قبل
1

صفحه 78 کتاب پیام های آسمان.

عاشقـــــــ 7 ماه قبل
1

اصلا خوب نبود

برای پاسخ کلیک کنید