به جز حشره ها چه جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک میکنند تحقیق صفحه 75 علوم هشتم

روژین

1=پرندگانی مانند مرغ مگس خوار که از شهد گل ها استفاده می کنند باعث گرده افشانی می شوند.2=انسان با انتقال دانه گرده از یک گیاه به گیاه دیگر باعث گرده افشانی مصنوعی می شود.3=چسبیدن دانه گرده به بدن برخی از جانوران مانند چسبیدن دانه ها به پشم یا کرک بدن جانوران علف خوار…

علی

انسان با گرده افشانی به گرده افشانی مصنوعی است برخی جانوران علف خوار نیز سهم در گرده افشانی دارند

محسن پرنده

بر اساس تمامی نظرات می توانیم نتیجه بگیریم که تمامی حیواناتی که در گرده افشانی کمک می کنند ، گرده ها از طریق پوست یا مو بدنشان به جای دیگری منتقل میشوند .

تورک قیز

خیلی خوب بود اما کاش سایت هم در این مورد توضیح کامل می داد که ما با مشکل رو به رو نشیم

سمانه

چسپیدن دانه گرده به بدن برخی از جانوران مانند چسپیدن دانه ها و به پشم یا کرک بدن جانوران علف خوار ....

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۷۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم به جز حشره ها جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند گزارش تهیه کنید عکس تصویر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید علوم هشتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برخی جانوران علف خوار با چسبیدن دانه گرده به پشم یا کرک بدنشان باعث گرده افشانی گل ها می شوند. همچنین بعضی پرندگان که از شهد گل ها تغذیه می کنند در گرده افشانی گل ها نقش دارند. انسان ها نیز با انتقال دانه گرده یک گل به گل دیگر به طور مصنوعی باعث گرده افشانی گل ها میشوند.

فاطمه : مرغ مگس خوار با چسبیدن به گل ها و نوشیدن شهد گل ها موجب چسبیدن گرده گل ها به بدن و منقارش میشود و هنگامی که به یک گل دیگری میرود موجب گرده افشانی میشود.

زهرا : پروانه ها با منقار بلندی که دارند شهد درون گل را مینوشند و وقتی که شهد گل را مینوشند موجب چسبیدن گرده های گل به منقارشان میشوند و وقتی این پروانه به سمت گل دیگری میرود و شهد آن را مینوشد موجب انتقال گرده های گل قبلی به گل جدید میشود.

حسین : خفاش ها و حیوانات دیگری مثل موش صحرایی لمورها صاریغ ها و مارمولک ها هم در انتقال گرده گل ها بسیار موثر هستند و نقش مهمی را در انتقال گرده های گل ها دارند به طوری که اگر نباشند حیات بسیاری از گل ها به خط میفتد.

نویسنده : حیواناتی که بيشتر اوقات خود را در دشت های پر گل و گیاه ميگذرانند، در امر گرده افشانی نقش مهم دارند. گرده با چسبیدن به پشم یا مو بدنشان جابجا میشود.برای مثال..
گوسفند ، بز دشت ، سگ وحشی ، شیر.
امیدوارم از متن من راضی باشيد

ایناز : انسان با انتقال دانه گرده از یک گیاه به گیاه دیگر باعث گرده افشانی مصنوعی میشود.

امیرحسین : پرنده گان وبرخی ازحیوانات درامورگرده افشانی نباتات نیزسهم مگیرند این حیوانات مشتمل برگوگ ها ، حلزون ها وبرخی ازپرندگان میباشند .موفق و موید باشید..
منتظر شما هستیم …

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Ali 1 سال قبل
0

برای پاسخ به این سوال فیلم به آیدی زیر در شاد بفرستید

A___________________c@

تورک قیز 1 سال قبل
4

خیلی خوب بود اما کاش سایت هم در این مورد توضیح کامل می داد که ما با مشکل رو به رو نشیم

تورک قیز 1 سال قبل
3

خیلی خوب بود اما کاش سایت هم در این مورد توضیح کامل می داد که ما با مشکل رو به رو نشیم

تورک قیز 1 سال قبل
2

خیلی خوب بود اما کاش سایت هم در این مورد توضیح کامل می داد که ما با مشکل رو به رو نشیم

ناشناس 2 سال قبل
0

به نظر من عااااااااالییییییی

ناشناس 2 سال قبل
0

پرندگان مانند مرغ مگس

سمانه 2 سال قبل
3

چسپیدن دانه گرده به بدن برخی از جانوران مانند چسپیدن دانه ها و به پشم یا کرک بدن جانوران علف خوار ....

سنا 2 سال قبل
1

عالی بود دستتون درد نکنه

ناشناس 2 سال قبل
-1

خوب بودممنون

تبسم 2 سال قبل
-1

خوب بودممنون

❤♥R♥❤ 2 سال قبل
-1

خوب بود ممنونم

علی 2 سال قبل
-2

خفاش پوکی

علی 2 سال قبل
6

انسان با گرده افشانی به گرده افشانی مصنوعی است برخی جانوران علف خوار نیز سهم در گرده افشانی دارند

ناشناس 2 سال قبل
-1

ممنون

ناشناس 2 سال قبل
1

معلم عنمون مجبورمون کرد برا این فصل پاور درست کنیم وگرنه اطالاعات جمع اوری کنیدا رو اصن جواب نمیدم ولی مطالب خوب بود فکر کنم نمرمو بده

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

بر اساس تمامی نظرات می توانیم نتیجه بگیریم که تمامی حیواناتی که در گرده افشانی کمک می کنند ، گرده ها از طریق پوست یا مو بدنشان به جای دیگری منتقل میشوند .

هانیه 2 سال قبل
-2

خیلی علی بود ممنون

روژین 2 سال قبل
12

1=پرندگانی مانند مرغ مگس خوار که از شهد گل ها استفاده می کنند باعث گرده افشانی می شوند.2=انسان با انتقال دانه گرده از یک گیاه به گیاه دیگر باعث گرده افشانی مصنوعی می شود.3=چسبیدن دانه گرده به بدن برخی از جانوران مانند چسبیدن دانه ها به پشم یا کرک بدن جانوران علف خوار…

4
محسن پرنده 2 سال قبل

بر اساس تمامی نظرات می توانیم نتیجه بگیریم که تمامی حیواناتی که در گرده افشانی کمک می کنند ، گرده ها از طریق پوست یا مو بدنشان به جای دیگری منتقل میشوند .

برای پاسخ کلیک کنید