بنویسید هر یک از موضوعات زیر که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارید به کدام وزارتخانه مربوط می شود درس خواندن در مدرسه وزارت آموزش و پرورش استفاده از اتوبان، بزرگراه ها و جاده های بین شهرها در مسافرت رفتن به سینما و کتابخانه مراجعه به پزشک و بیمارستان مصرف آب و برق صفحه 17 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

درس خواندن در مدرسه(وزارت آموزش وپرورش)استفاده از اتوبان.بزرگراه ها و جادهای بین شهرها در مسافرت(وزارت راه و شهر سازی)مراجعه به پزشک و بیمارستان (وزارت بهداشت.درمان و آموزش پزشکی )مصرف آب وبرق(وزارت نیرو)

نویسنده

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😚😚😚😁😚😚😚😚😚😄

سجاد

رفتن به سینما و کتابخانه وزارت نیرو

ناشناس

سارینا درویشی 🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍

نویسنده

همینا 👆👆

جواب فعالیت صفحه ۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم بنویسید هر یک از موضوعات زیر که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارید به کدام وزارتخانه مربوط می شود درس خواندن در مدرسه وزارت آموزش و پرورش استفاده از اتوبان، بزرگراه ها و جاده های بین شهرها در مسافرت رفتن به سینما و کتابخانه مراجعه به پزشک و بیمارستان مصرف آب و برق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استفاده از اتوبان، بزرگراه ها و جادههای بین شهرها در مسافرت ← (وزارت راه و شهر سازی)
رفتن به سینما و کتابخانه ← (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
مراجعه به پزشک و بیمارستان ← (وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی)
مصرف آب و برق ← (وزارت نیرو)

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

وزارت فرهنگ

-2
ناشناس 1 سال قبل

وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی عالی 👏

نویسنده 2 سال قبل
6

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😚😚😚😁😚😚😚😚😚😄

ناشناس 2 سال قبل
2

درس خواندن در مدرسه (آموزش و پرورش)

نویسنده 2 سال قبل
8

درس خواندن در مدرسه(وزارت آموزش وپرورش)استفاده از اتوبان.بزرگراه ها و جادهای بین شهرها در مسافرت(وزارت راه و شهر سازی)مراجعه به پزشک و بیمارستان (وزارت بهداشت.درمان و آموزش پزشکی )مصرف آب وبرق(وزارت نیرو)

ناشناس 2 سال قبل
4

سارینا درویشی 🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍

سجاد 2 سال قبل
4

رفتن به سینما و کتابخانه وزارت نیرو

نویسنده 2 سال قبل
3

همینا 👆👆

نویسنده 2 سال قبل
1

در زندگی روزمره به کدام وزارتخانه مربوط می شویم

نویسنده 2 سال قبل
-1

دمت گرم دست خوش اقا مهدی

آوین 2 سال قبل
0

در مسافرت : وزارت راه شهرسازیرفتن به سینما و کتابخانه : وزارت فرهنگ و ارشادمراجعه به پزشک و بیمارستان: وزارت بهداشت درمانمصرف آب و برق : وزارت نیروجواب فعالیتاجتماعی صفحه ی ۱۷ پایه هشتم

آوین 2 سال قبل
1

در مسافرت : وزارت راه شهرسازیرفتن به سینما و کتابخانه : وزارت فرهنگ و ارشادمراجعه به پزشک و بیمارستان: وزارت بهداشت درمانمصرف آب و برق : وزارت نیر

نویسنده 2 سال قبل
-1

وزارت راه وشهر سازی

برای پاسخ کلیک کنید