به چه چیزهایی باید نه گفت صفحه 124 تفکر و سبک زندگی هفتم

زینب حسین زاده

و بعضی از کسانی که به ما زورگویی میکنند بهتر است قاطعانه نه بگوییم تا به اشتباه خوشان پی ببرند باتشکر زینب حسین زاده

نویسنده

درخواست نا بجاافکار منفیکار خطرناک

Nafas

بدون ناراحت کردن دیگران بتوانیم نه بگوییم و دلیل آن هم اگر بخواهیم بگوییممثلا دوست مان گفت بریم مداد یا پول و… هم کلاسی ایمان را بدوزدیم ما باید قاطعانه “نه”بگوییم زیرا اگر نه نگوییم شاید با مشکل هایی رو به رو شیم و هم کلاسی مان متوجه شود که وسایل آن را دوزدیدیم و شخصیت و آبروی ما می رود و هر اتفاقی افتاد. ما را مقصر میدانن.

نویسنده

اگر دوستمان درخواستی از ما دارد وآن نه به نفع ماباشد و نه به نفع خودش مثل رسوندن تقلب که حق ماهم ضایع نشود وآن هم متوجه کارش باشد بای قاطعانه و با احترام و آرامش*نه* بگوییم تا متوجه کار زشتش بشود …..با تشکر مائده طالبی

زینب

به بعضی از خواسته ها که دیگران از ما دارند و ما میدانیم به نفع خودمان و باب میلمان نیست باید قاطعانه نه بگوییم و هنگامی که ترسی از چیز بی موردی داریم نه گفتن به خودمان حرف اول را میزند زینب حسین زاده

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم به چه چیزهایی باید نه گفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

زینب حسین زاده :‌
به بعضی از افکار منفی که چیز های مثبت را از ما گرفته و باعث برهم خوردن ذهنمان و ارامشمات میشود باید قاطعانه ( نه) بگوییم تا به حالت عادی و زندگی ارامش بخش برگردیم.

مائده طالبی :‌اگر دوستمان درخواستی از ما دارد وآن نه به نفع ماباشد و نه به نفع خودش مثل رسوندن تقلب که حق ماهم ضایع نشود وآن هم متوجه کارش باشد بای قاطعانه و با احترام و آرامش*نه* بگوییم تا متوجه کار زشتش بشود ……

محدثه :‌به درخواست بی جا ی دیگران نه بگویید .چون تحقیقات نشان میدهد بسیاری از افراد که معتاد شده اند به دلیل حرف های دوستانشان بوده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زینب 4 روز قبل
7

به بعضی از خواسته ها که دیگران از ما دارند و ما میدانیم به نفع خودمان و باب میلمان نیست باید قاطعانه نه بگوییم و هنگامی که ترسی از چیز بی موردی داریم نه گفتن به خودمان حرف اول را میزند زینب حسین زاده

0
امیر 4 روز قبل

این خوبه

زینب حسین زاده 4 روز قبل
11

و بعضی از کسانی که به ما زورگویی میکنند بهتر است قاطعانه نه بگوییم تا به اشتباه خوشان پی ببرند باتشکر زینب حسین زاده

زینب حسین زاده 4 روز قبل
6

به بعضی از افکار منفی که چیز های مثبت را از ما گرفته و باعث برهم خوردن ذهنمان و ارامشمات میشود باید قاطعانه ( نه) بگوییم تا به حالت عادی و زندگی ارامش بخش برگردیم با تشکر زینب حسین زاده

محدثه 4 روز قبل
2

به درخواست بی جا ی دیگران نه بگویید .چون تحقیقات نشان میدهد بسیاری از افراد که معتاد شده اند به دلیل حرف های دوستانشان بوده است

2
م 🥰🥰🥰🥰عالی 4 روز قبل

عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
8

اگر دوستمان درخواستی از ما دارد وآن نه به نفع ماباشد و نه به نفع خودش مثل رسوندن تقلب که حق ماهم ضایع نشود وآن هم متوجه کارش باشد بای قاطعانه و با احترام و آرامش*نه* بگوییم تا متوجه کار زشتش بشود …..با تشکر مائده طالبی

3
م 4 روز قبل

عالی

0
مهتاب شیرازی 4 روز قبل

چون ان افراد شاید و حتما خیر قابل اعتماد نباشند و ماراهم در این کار بد بد بخت کنند

آتنا 4 روز قبل
0

عالییییییییییییی مرسی خیلی خوب بود🤩🤩🤩🤩

0
. 4 روز قبل

.

نویسنده 4 روز قبل
-2

به چیزهایی که بیجا هستند . چون افرادی که معتاد هستند از طریق درخواست های بیجا معتاد شده اند .

آتنا 4 روز قبل
-2

به چیزهایی که به ضرر ما هستند و درخواستهای بیجا هستند. چون طبق تحقیقات افرادی که معتاد هستند از طریق درخواستهای نابجا بوده است .

نویسنده 4 روز قبل
-2

ه گفتن به معنی خودخواهی نیست. وقتی وظیفه جدیدی را نمیپذیرید به این معنی است که مسئولیتهایی که در حال حاضر به عهده دارید برایتان اهمیت دارد و نمیخواهید در انجام آنها کوتاهی رخ دهد.

نویسنده 4 روز قبل
6

۱ : به انجامیدن کار های بد۲ : به چیز هایی که ممکن است جان ما را در خطر بیندازند۳ : کار خلاف انجام دادان .

Yekta 4 روز قبل
-2

چون تحقیقات نشان میدهند بسیاری از افراد که معتاد شده اند به دلیل حرف های دوستانشان بوده است

نویسنده 4 روز قبل
1

نه

نویسنده 4 روز قبل
2

المؤمن کااجبل الراسخ لا تحرکه العواصفمومن مانند کوه محکم و استوار است و طوفان ها او را حرکت نمی دهند

م 4 روز قبل
2

نه

نویسنده 4 روز قبل
9

درخواست نا بجاافکار منفیکار خطرناک

نویسنده 4 روز قبل
2

وقتی دوستمان از ما می خواهد دزدی کنیم باید نه بگوییم

نویسنده 4 روز قبل
1

به چیزهایی که ممکن است به خانواده و خودمان لطمه وارد کند و باعث دردسرمان شود باید قاطعا ( نه ) گفت.

ناشناس 4 روز قبل
1

به درخواست های نابه جا و خطر ناکی که از طرف دوست ، غریبه و ….. به ما میشود و ما میدانیم که هم برای جان خودمان ، خانواده و جامعه و….. خطرناک است نه بگوییم و جرأت و شجاعت و اراده ی نه گفتن را داشته باشیم.

نویسنده 4 روز قبل
0

لطفا جواب فعالیت ص ۱۲۴ تفکر هفتم جواب بدین

Nafas 4 روز قبل
8

بدون ناراحت کردن دیگران بتوانیم نه بگوییم و دلیل آن هم اگر بخواهیم بگوییممثلا دوست مان گفت بریم مداد یا پول و… هم کلاسی ایمان را بدوزدیم ما باید قاطعانه “نه”بگوییم زیرا اگر نه نگوییم شاید با مشکل هایی رو به رو شیم و هم کلاسی مان متوجه شود که وسایل آن را دوزدیدیم و شخصیت و آبروی ما می رود و هر اتفاقی افتاد. ما را مقصر میدانن.

نویسنده 4 روز قبل
2

به دوستان منفیبه افرادبیگانهبه افکارهای منفی…

نویسنده 4 روز قبل
1

به بعضی از فکر های منفی که چیز های مثبت رو از ما گرفته و باعث به هم خوردن ذهنمون و آرامشمون میشه باید قاطعانه ( نه) بگیم تا به حالت عادی و زندگی ارامش بخش برگردیم. . . .امیرحسین اباذری

برای پاسخ کلیک کنید