به نظر شما استعداد چیست؟ چرا باید استعداد خودتان را بشناسید؟ صفحه 143 کار و فناوری نهم

جواب پرسش صفحه ۱۴۳ کتاب کار و فناوری پایه نهم به نظر شما استعداد چیست؟ چرا باید استعداد خودتان را بشناسید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استعداد به معنی یادگیری شغل و پیشرفت در آن شغل است. انسان به هر کاری که مشغول می شود به پیشرفت نیاز دارد و پیشرفت زمانی حاصل می شود که فرد بتواند کار مهمی انجام دهد و داشتن استعداد نیز می توان عامل یادگیری بیشتر و انجام کارهای مهم شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

استعداد

ysi 2 سال قبل
1

بله

ناشناس 2 سال قبل
1

بله

غععت 2 سال قبل
0

غعغ7فغ

برای پاسخ کلیک کنید