به معنای نکوهش است در جدول صفحه 161 فارسی هفتم

جواب نوشتن صفحه ۱۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به معنای نکوهش است در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سرزنش.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

۱)کیلیک ۲)کوبا ۳) ام۴)کرمانی ۵)یکتا۶)امری۷)خبری۸)خواهش ۹)سرزنش ۱٠)نهی ۱۱)یو شیج ۱۲)کاج

برای پاسخ کلیک کنید