به نظر شما آیا صحیح است که در خانه، همه کارها بر دوش یک نفر گذاشته شود؟ چرا؟ صفحه 6 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

خیر زیرا باعث یکی افراد خانواده یا کسی که کار ها بر دوش اوست خشنود نباشد و از این کار ناراحت باشد

نویسنده

خیر

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم به نظر شما آیا صحیح است که در خانه، همه کارها بر دوش یک نفر گذاشته شود؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر – زیرا کارها بر دوش یک نفر می افتد و او نیز به خاطر تنها بودن باید تلاش بیشتری بکند تا همه کارها را به خوبی کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری درهنگام پذیرایی از میهمان ها کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر – همکاری در هنگام پذیرایی از میهمان ها انجام دهد، در نتیجه ناتوان و مریض شده و سبب مشکلات و بی نظمی بیشتری در خانواده می شود اما با تقسیم کارها و وظایف احساس مفید بودن افراد شکل گرفته و عدالت رعایت می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

خیر

نویسنده 2 سال قبل
3

خیر

نویسنده 2 سال قبل
6

خیر زیرا باعث یکی افراد خانواده یا کسی که کار ها بر دوش اوست خشنود نباشد و از این کار ناراحت باشد

نویسنده 2 سال قبل
1

خیر چون خود فرد هم نیاز به خوش گذرونی دارد اگر همه چی به پایه یک نفر بی افتد مریض میشود

نویسنده 2 سال قبل
1

چی

نویسنده 2 سال قبل
1

ههههه

برای پاسخ کلیک کنید