به شکل های زیر نگاه کنید در گروه خود گفت و گو کنید صفحه 94 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۹۴ کتاب علوم تجربی پایه هفتم به شکل های زیر نگاه کنید در گروه خود گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه سلول ها دارای پوسته، (غشا) سیتوپلاسم و هسته می باشند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 2 سال قبل
1

همه سلول ها در داشتن سه قسمت غشا هسته و سیتوپلاسم با یکدیگر تفاوت دارندغشا: نقش انتخاب دارد و نقش انتخابی غشا در ورود و خروج مواد اهمیت دارد

1
سما 2 سال قبل

مثنایی

نویسنده 2 سال قبل
-2

خوب

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمی گم

برای پاسخ کلیک کنید