به نظر شما باستان شناسان با مطالعه ی وسایلی که در این صفحه می بینید به چه نکاتی درباره ی تمدن ایلام پی می برند؟ صفحه 43 مطالعات اجتماعی چهارم

نویسنده

به نظر شما باستان شناسان با مطالعه وسایل به چه نکاتی درباره ی تمدن ایلام پی میبرند

ناشناس

زهرا احمد ی کلاس چهارم من سوال خودم را که پرسیدم میخواهم وقت ندارم

ناشناس

ایلامی ها از تمدن

جواب فعالیت صفحه ۴۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم به نظر شما باستان شناسان با مطالعه ی وسایلی که در این صفحه می بینید به چه نکاتی درباره ی تمدن ایلام پی می برند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ایلامی ها از تمدن شهری بزرگی برخوردار بودند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 9 روز قبل
-1

خیر من نمی دونم ها ولی باید تحقیق کنی

مهدیه صالحی آسفیچی 13 روز قبل
0

مثال. ایلامی ها آثار هنری داشتند

-1
بله 8 روز قبل

بله

نویسنده 13 روز قبل
0

جواب صحفه ی ۴۳فعالیت سوال۲

ناشناس 13 روز قبل
3

ایلامی ها از تمدن

نویسنده 13 روز قبل
4

به نظر شما باستان شناسان با مطالعه وسایل به چه نکاتی درباره ی تمدن ایلام پی میبرند

ناشناس 13 روز قبل
3

زهرا احمد ی کلاس چهارم من سوال خودم را که پرسیدم میخواهم وقت ندارم

نویسنده 13 روز قبل
1

ایلامی ها آثار هنری داشته اندعلی منفرد

نویسنده 13 روز قبل
0

جواب

برای پاسخ کلیک کنید