به نظر شما باستان شناسان با مطالعه ی وسایلی که در این صفحه می بینید به چه نکاتی درباره ی تمدن ایلام پی می برند؟ صفحه 43 مطالعات اجتماعی چهارم

نویسنده

به نظر شما باستان شناسان با مطالعه وسایل به چه نکاتی درباره ی تمدن ایلام پی میبرند

ناشناس

ایلامی ها از تمدن

بله

بله

جواب فعالیت صفحه ۴۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم به نظر شما باستان شناسان با مطالعه ی وسایلی که در این صفحه می بینید به چه نکاتی درباره ی تمدن ایلام پی می برند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ایلامی ها از تمدن شهری بزرگی برخوردار بودند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امیر محمد 1 سال قبل
-1

باستان شناسان با مطالعه وسایلی به چه نکاتی درباره تمدن ایلام پی بردند

سوا مین 2 سال قبل
0

نمیدونم و نمیدونم 🤣

مهدیه صالحی آسفیچی 2 سال قبل
0

مثال. ایلامی ها آثار هنری داشتند

3
بله 2 سال قبل

بله

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب صحفه ی ۴۳فعالیت سوال۲

ناشناس 2 سال قبل
3

ایلامی ها از تمدن

نویسنده 2 سال قبل
7

به نظر شما باستان شناسان با مطالعه وسایل به چه نکاتی درباره ی تمدن ایلام پی میبرند

ناشناس 2 سال قبل
0

زهرا احمد ی کلاس چهارم من سوال خودم را که پرسیدم میخواهم وقت ندارم

نویسنده 2 سال قبل
1

ایلامی ها آثار هنری داشته اندعلی منفرد

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب

برای پاسخ کلیک کنید