به طور گروهی پوستری با موضوع حفاظت از آب های خلیج فارس برای گردهمایی فرضی سران کشورهای منطقه طراحی کنید و پیامی نیز روی آن بنویسید صفحه 28 مطالعات اجتماعی نهم

جواب به کار ببندیم صفحه ۲۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم به طور گروهی پوستری با موضوع حفاظت از آب های خلیج فارس برای گردهمایی فرضی سران کشورهای منطقه طراحی کنید و پیامی نیز روی آن بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
بهکارببریی 2 سال قبل
0

جواب

نویسنده 2 سال قبل
2

.پتاتم

برای پاسخ کلیک کنید