به کمک هم گروهی های خود نمونه هایی از تقلیدهای ناآگاهانه از مدهای بیگانه را که در جامعه امروز ما رواج دارد بیان کنید به نظر شما این گونه تقلیدها چه تاثیری بر روی شخصیت و رفتار فرد می گذارد؟ صفحه 79 پیام های آسمان هشتم

غزل

زر مفت

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به کمک هم گروهی های خود نمونه هایی از تقلیدهای ناآگاهانه از مدهای بیگانه را که در جامعه امروز ما رواج دارد بیان کنید به نظر شما این گونه تقلیدها چه تاثیری بر روی شخصیت و رفتار فرد می گذارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لباس های نامناسب – استفاده از حیوانات خانگی مثل سگ و گربه – وضعیت حجاب – استفاده از سیگار. آسیب های اقتصادی را بر جامعه وارد می کند – پایه های فرهنگی جامعه را سست می کند. – فرد را به پوچی و بیهودگی وا می دارد. – باعث آشفتگی ذهنی در فرد خواهد شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
غزل 1 سال قبل
8

زر مفت

2
پرفکت 1 سال قبل

کاملا صحیح

عشق 2 سال قبل
-1

اطفا کل مطالب را بیان کنید ممنون میشم ♥

محمد حسین 2 سال قبل
-1

لباس های نامناسب،نگهداری از حیواناتی مثل سگ و گربه در خانه،مصرف سیگار و دخانیات و الکل.

این تقلید ها باعث میشود که پایه های فرهنگی و دینی جامعه سست شود،موقعیت اجتماعی هر فرد در جامعه به خطر می افتد،فرد را به پوچی و بیهودگی می‌کشاند و باعث آشفتگی و درگیری ذهنی میشود.

برای پاسخ کلیک کنید