به مدت چند هفته به کالاهایی که مصرف میکنید دقت کرده و برچسب آنهایی را که نشان استاندارد دارند به کلاس بیاورید بین دو کالای مشابه که یکی مهر استاندارد دارد و دیگری ندارد کدام را انتخاب می کنید؟ چرا؟ صفحه 39 مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۳۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم به مدت چند هفته به کالاهایی که مصرف میکنید دقت کرده و برچسب آنهایی را که نشان استاندارد دارند به کلاس بیاورید بین دو کالای مشابه که یکی مهر استاندارد دارد و دیگری ندارد کدام را انتخاب می کنید؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کالایی که دارای هر استاندارد باشد استفاده می کنم. چون این کالاها توسط سازمان استاندارد در تمام زمینه ها بررسی شده و کیفیت آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید