به شکل خط ایلامیان توجه کنید و بگویید چه نوع خطی بوده است صفحه 151 پیام های آسمان هفتم

Mehrsa1386

این شکل از خطّ ایلامی از نوع خطّ تصویری است.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم به شکل خط ایلامیان توجه کنید و بگویید چه نوع خطی بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زبان ایلامی در طول تاریخ خود از سه نوع خط بهره برده است؛ از این قرار:.
نیا-ایلامی: این خط از3100 تا 2900 رایج بود. نیا ایلامی کهن ترین خط شناخته شده ایران است و نمونه هایی از آن در اطراف کاشان و جنوب کرمان نیز دیده شده است. ایلامیان این خط را از همسایگان سومریشان الهام گرفتند و از آن برای کارهای بازرگانی (ثبت معاملات، نگهداری حساب چارپایان و .) بهره می بردند.
ایلامی خطی: خطی است که پوزور- اینشوشیناک شاه ایلام در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد به کار برد و پس از او متروک گردید. ایلامی خطی، خطی است هجایی با چند نشانه تصویرنگار. .
ایلامی میخی: خطی است که از 2500 تا 331 پ.م. به کار رفت و دگرگون شده خط میخی اکدی است. خطی است با 130 نشانه، بسیار کم شمارتر از بیشترخط های میخی هم روزگار خود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Mehrsa1386 7 ماه قبل
3

این شکل از خطّ ایلامی از نوع خطّ تصویری است.

برای پاسخ کلیک کنید