به نظر شما آیا درست است به کسی که ترس به جا دارد ترسو بگویند چرا صفحه 10 مطالعات اجتماعی پنجم

ناشناس

خیر، چون احتمال دارد که آن فرد ناراحت یا غمگین باشد و ترس بجا ترسی است که برای همه اتفاق می آفتند

نویسنده

ترس احساسی طبیعی و عادی است که در انسان و جانوران وجود دارد

مبین

خیر.چون احتیاط میکند وجان وسلامتی خودراه به خطرنمی اندازد

نویسنده

ایا کسی که ترس بجا دارد ترسو است . چرا ؟ نه ترس طبیعی و عادی استکیان زارعی

نویسنده

نه درست نیست همهی ما ترس بجا رو داریم

جواب فعالیت صفحه ۱۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی به نظر شما آیا درست است به کسی که ترس به جا دارد ترسو بگویند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
الناز محمد زاده 8 روز قبل
0

خیر چون احتیاط میکند و جان خود را به خطر نمی اندازد

امیر مهدی خدایارزاده 15 روز قبل
1

نه

ناشناس 16 روز قبل
0

نمیدونم

ناشناس 1 ماه قبل
0

خیر

ناشناس 1 ماه قبل
-2

😍😍😍😍

عالی 9 ماه قبل
1

عتلی

ناشناس 10 ماه قبل
0

بله

مرزیه 10 ماه قبل
1

آیا کسی که ترس به جا دارد ترسو است ؟چرا ؟

ناشناس 10 ماه قبل
0

تاللب

نویسنده 11 ماه قبل
3

نه درست نیست همهی ما ترس بجا رو داریم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نه

نویسنده 11 ماه قبل
2

جواب بنه نظر شما ایا درست است به کسی که ترس به جا دارد ترسو بگویند ؟ چرا؟

0
ناشناس 10 ماه قبل

ابل

نویسنده 11 ماه قبل
2

جواب رو بگو

-1
خیر.چون احتیاط مکند وجان سلامتی خودرا بهخطر نمی دازد 11 ماه قبل

جواب همین

0
خیر ترس طبیعی و عادی 11 ماه قبل

خیر ترس عادی و طبیعی

مبین 11 ماه قبل
5

خیر.چون احتیاط میکند وجان وسلامتی خودراه به خطرنمی اندازد

نویسنده 11 ماه قبل
4

ایا کسی که ترس بجا دارد ترسو است . چرا ؟ نه ترس طبیعی و عادی استکیان زارعی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

منم نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

مطلب رو ببنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

گی بخور

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم

سحر 11 ماه قبل
-2

بچها من میخوام ترک تحصیل کنم مامانم نمیزاره بنظرتون چکار کنم

ناشناس 11 ماه قبل
-1

خ

نویسنده 11 ماه قبل
1

ایا

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیر چون ترسش بجا است و از امپول زدن نمی ترسد.

نویسنده 11 ماه قبل
1

نه درست نیست چون ممکن است خودتان ترسو باشید

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیر

نویسنده 11 ماه قبل
0

.

نویسنده 11 ماه قبل
0

بنظر شما کسی که از چیز های به به جا می ترسد ترسو می گویند؟خیر: او از خود در برابر خطرات مهافظت می کنداین هم جواب درست این سوال

نویسنده 11 ماه قبل
-2

الیی

نویسنده 11 ماه قبل
1

خیر چون شاید اون نفر ناراحت شود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ایا کسی که ترس بجا دارد ترسو است

نویسنده 11 ماه قبل
6

ترس احساسی طبیعی و عادی است که در انسان و جانوران وجود دارد

ناشناس 11 ماه قبل
12

خیر، چون احتمال دارد که آن فرد ناراحت یا غمگین باشد و ترس بجا ترسی است که برای همه اتفاق می آفتند

😂😂😂😂😂 11 ماه قبل
0

😂😂😂😂😂😂

یوسف خوشکلام 11 ماه قبل
0

آیا کسانی که ترس بجا دارد ترسو است چرا

برای پاسخ کلیک کنید