به نظر شما آویز چه کاربرد های دیگری دارد صفحه 54 کار و فناوری ششم

نویسنده

برای گم نکردن وسایل کوچک مثل کلید سوئیچ ماشین و برای دکور وسایل برای چسبیدن به ماشین خوب است

Alireza _jamshidi

آویز برای گم نشدن وسایل استفاده می شود…...

💜❤💜

با استفاده از اون میشه تابلو های زیبا قاشق و چنگال چوبی و جاکلیدی و….. درست کرد

نویسنده

سایت شما به درد لای جرز میخوره 🥴🥴🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

Benyamin.khoshkar

برای کیف . برای جامدادی. سوءیچ ماشین . برای فلش. برای گم نشدن وسایل

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه ۵۴ کتاب کار و فناوری پایه ششم به نظر شما آویز چه کاربرد های دیگری دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
N 9 ماه قبل
0

نم والا فک کنین 😁😅🤣🤣🤣🤣

ابوالفضل 10 ماه قبل
0

آویز چه کاربردهایی دارد

😉 2 سال قبل
0

کاربرد این است که نمی نزارد وسایل مان گم بشه مثال می‌آید کمد کیلیپ در خانه یا وسایل دیگری

4
😉 2 سال قبل

افرین

الاله 2 سال قبل
2

نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
0

مپممپپ

Benyamin.khoshkar 2 سال قبل
9

برای کیف . برای جامدادی. سوءیچ ماشین . برای فلش. برای گم نشدن وسایل

2
مومو 2 سال قبل

افرین

Benyamin.khoshkar 2 سال قبل
0

برای کیف . برای جامدادی. سوءیچ ماشین . برای فلش. برای گم نشدن وسایلنظر من که عالیه

Alireza _jamshidi 2 سال قبل
17

آویز برای گم نشدن وسایل استفاده می شود…...

12
نویسنده 2 سال قبل

سایت شما به درد لای جرز میخوره 🥴🥴🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

Alireza _jamshidi 2 سال قبل
6

آویز برای گم نشدن وسایل استفاده می شود…...

💜❤💜 2 سال قبل
16

با استفاده از اون میشه تابلو های زیبا قاشق و چنگال چوبی و جاکلیدی و….. درست کرد

نویسنده 2 سال قبل
23

برای گم نکردن وسایل کوچک مثل کلید سوئیچ ماشین و برای دکور وسایل برای چسبیدن به ماشین خوب است

6
نویسنده 2 سال قبل

نمیدانم خوب است جذاب است

نویسنده 2 سال قبل
-2

برای گم نکردن وسایل کوچک خیلی لازم است

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دونم کاش بچه ها جواب ها رو بفرستن

نویسنده 2 سال قبل
0

بله

ناشناس 2 سال قبل
-2

یک آویز چه کاربردهایی دارد

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمی دانم

0
ناشناس 2 سال قبل

من هم

نویسنده 2 سال قبل
3

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

چم باوا

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر شما چه کاربرد های دیگری دارد

نویسنده 2 سال قبل
3

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نویسنده 2 سال قبل
2

س

نویسنده 2 سال قبل
1

آره

نویسنده 2 سال قبل
0

بستن تزیین و…

نویسنده 2 سال قبل
1

مذخرف

نویسنده 2 سال قبل
5

.

برای پاسخ کلیک کنید