به نظر شما این همه تاکید نشانه چیست صفحه 47 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

مهدی : این همه تأکید برای امر مهم و حیاتی جانشین رسول خدا (ص) بوده که اگر این جانشینی تحقق پیدا نکند دین خدا کامل نشده و نعمت الهی ناتمام خواهد بود.

نویسنده

زیرا انتخاب جانشین حضرت رسول اکرم (ص) و ولی مسلمانان امری بسیار مهم بود که اگر به درستی انجام نمی شد و رسالت پیامبر نیمه کاره می ماند و در نهایت دین اسلام به نابودی کشانده می شد. زهرا

نویسنده

نشانه ی مهم بودن این امر بسیار مهم(انتخاب جانشین برای حضرت محمدص)است و این امر به قدری مهم بوده که اگر رسول خدا انجامش نمی داد رسالتش کامل نمی شد و ۲۳ سال تلاشش بیهوده به هدر میرفت.نرگس 🤗👆💓

کیانا

چون انتخاب جانشین حضرت محمد(ص)و ولی مسلمانان بسیار مهم بوده است که اگر به خوبی یا درستی انجام نمیشد رسالت پیامبر نیمه کاره میماند و در آخر دین اسلام به نابودی کشانده میشد 🙃🙂

نویسنده

نشانه ضرورت و اهمیت بسیار بالای جانشینی و شخص معرفی شده دارد و این که پیامبر (ص)هیج گاه جامعه را بعد از خود بدون ولی و سرپرست رها نمی کند و رهبری جامعه را شخص تعیین شده از طرف خداوند باید به عهده بگیرد تا اسلام پر قدرت و در مسیر اصلی اش پیش برود. ایشان به گفته خداوند عمل کرد و حضرت علی (ع)را جانشین خود قرار داد تا موجب نا امیدی کافران و مشرکان و منافقان شود و دین اسلام با رهبری حضرت (ع)و امامان بعد از او در میان مردم بیشتر از همیشه بدرخشد

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۷ کتاب پیام های آسمان هشتم به نظر شما این همه تاکید نشانه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

كمی به ماجرای غدیر و سخنان رسول خدا (ص) در این روز فکر كنید! اعمال حج تمام شده است و مسلمانان مشتاقانه در انتظار بازگشت به شهرها و دیدار خانواده های خود هستند. برخی از آنها كه از مناطق دورتر به مکه آمده اند، ماه هاست كه از خانه و خانواده هایشان بی خبرند. در چنین شرایطی رسول خدا ناگهان صد و بیست هزار نفر را در بین راه متوقف می كند. آنان كه جلو رفته اند باید برگردند و آنان كه عقب مانده اند باید برسند. در بیابانی سوزان برایشان سخن می گوید و از آنها می خواهد همۀ آنچه را شنیده اند برای بقیۀ مسلمانان بازگو كنند. به نظر شما این همه تأكید نشانۀ چیست؟ با كمک دبیر محترم، دربارۀ این پرسش در كلاس گفت وگو كنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این همه تأکید برای امر مهم و حیاتی جانشین رسول خدا (ص) بوده که اگر این جانشینی تحقق پیدا نکند دین خدا کامل نشده و نعمت الهی ناتمام خواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

این همه تاکید نشانه چیست

نویسنده 2 سال قبل
27

زیرا انتخاب جانشین حضرت رسول اکرم (ص) و ولی مسلمانان امری بسیار مهم بود که اگر به درستی انجام نمی شد و رسالت پیامبر نیمه کاره می ماند و در نهایت دین اسلام به نابودی کشانده می شد. زهرا

نویسنده 2 سال قبل
24

نشانه ی مهم بودن این امر بسیار مهم(انتخاب جانشین برای حضرت محمدص)است و این امر به قدری مهم بوده که اگر رسول خدا انجامش نمی داد رسالتش کامل نمی شد و ۲۳ سال تلاشش بیهوده به هدر میرفت.نرگس 🤗👆💓

ناشناس 2 سال قبل
5

من پیدا کردم، فعالیت کلاسی صفحه ی 47جوابش=گاهی اوقات، زیرا آنهاباهدف وایمان والازندگی خویش را فدای دیگران نموده اند وبرای ارزش های ایمان وانسانی، ازمرگ نهراسیده اند..جوابش درست است✅☑️☑️☑️🤟🤟🤟🤟☝️☝️☝️

نویسنده 2 سال قبل
29

مهدی : این همه تأکید برای امر مهم و حیاتی جانشین رسول خدا (ص) بوده که اگر این جانشینی تحقق پیدا نکند دین خدا کامل نشده و نعمت الهی ناتمام خواهد بود.

نویسنده 2 سال قبل
1

برای اینکه دین کامل شودفلانی

کیانا 2 سال قبل
16

چون انتخاب جانشین حضرت محمد(ص)و ولی مسلمانان بسیار مهم بوده است که اگر به خوبی یا درستی انجام نمیشد رسالت پیامبر نیمه کاره میماند و در آخر دین اسلام به نابودی کشانده میشد 🙃🙂

نویسنده 2 سال قبل
7

برای اینکه پیامبر بعد از خود می خواست هیچوقت جامعه بدون سرپرست نماند و به نوع دیگز از فرمان خداوند اطاعت کرده باشد و همچنین حرف ایشان موجب نا امیدی کافران و مشرکان و منافقان شود و از همه مهم تر اینکه او می خواست دین اسلام را با رهبری امام علی (ع) و امامان بعد از او در میان مردم بیشتر از همیشه بدرخشاند

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی

نسادارکوب 2 سال قبل
2

این همه تایید برای امر مهم و حیاتی جانشین رسول خدا (ص)بوده که اگر این جانشین تحقق پیدا نکند دین خدا کامل نشده و نعمت الهی نامه تمام خواهد بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام

2
محدثه 2 سال قبل

علیک سلام

نویسنده 2 سال قبل
-2

ده۸دننحوجاحاااااااا

7
انیتا 2 سال قبل

ممنون خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

این همه تاکید به خاطر تهمیت پیامبربه خاطر اینموضوع بود

نویسنده 2 سال قبل
2

نشانه این است که پیامبر هیچ گاه جامعه را بدون ولی رها نمب کند واو به گفته خداوند عمل کرد و حضرت علی را جانشین خود قرار داد تا موجب ناامیدی مشرکان شود ودین اسلام با رهبری حضرت علی وامامان از او درمیان مردم همیشه بدرخشند

6
یکی از هموطنان مردم ایران زمین 2 سال قبل

سلام برادر.خیلی ممنون بابت پاسخ کاملت،کمی کردم.حلال کن

نویسنده 2 سال قبل
7

کرم دارین نمی نویسین جوابشو .؟؟؟؟؟😕😑💔

نویسنده 2 سال قبل
1

برای امر مهم و حیاتی جانشین پیامبر بوده که اگر این امر تحقق پیدا نکند دین خدا کامل نشده و نعمت الهی نا تمام خواهد بود.

نویسنده 2 سال قبل
8

نشانه ضرورت و اهمیت بسیار بالای جانشینی و شخص معرفی شده دارد و این که پیامبر (ص)هیج گاه جامعه را بعد از خود بدون ولی و سرپرست رها نمی کند و رهبری جامعه را شخص تعیین شده از طرف خداوند باید به عهده بگیرد تا اسلام پر قدرت و در مسیر اصلی اش پیش برود. ایشان به گفته خداوند عمل کرد و حضرت علی (ع)را جانشین خود قرار داد تا موجب نا امیدی کافران و مشرکان و منافقان شود و دین اسلام با رهبری حضرت (ع)و امامان بعد از او در میان مردم بیشتر از همیشه بدرخشد

نویسنده 2 سال قبل
2

چون پیامبر خدا (ص) میخواست بعد خودش هم دین اسلام ادامه پیدا کنه که در چنین روزی اسلام کامل شد

علی 2 سال قبل
1

بده

نویسنده 2 سال قبل
1

خوب 2 سال قبل
1

تتن

نویسنده 2 سال قبل
1

👏

نویسنده 2 سال قبل
2

چون که پیامبر تاکید کردن که دین اسلام را کامل تر کنند

نویسنده 2 سال قبل
2

،

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی

0
نویسنده 2 سال قبل

عالی

برای پاسخ کلیک کنید