به مدار قطبی شمال و جنوب در تصویر (1) توجه کنید چرا در اول تیر ماه در ناحیه مدار قطبی شمال طول یک روز 24 ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب طول یک شب 24 ساعت است؟ صفحه 13 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم به مدار قطبی شمال و جنوب در تصویر (1) توجه کنید چرا در اول تیر ماه در ناحیه مدار قطبی شمال طول یک روز 24 ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب طول یک شب 24 ساعت است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون خورشید به مدار رأس السرطان عمود می تابداز آنجا که در تابستانِ نیمکره شمالی کج شدگی محور چرخش زمین دقیقا به سمت خورشید است. نیمکره شمالی کاملاً به سمت خورشید خم می شود ، نور خورشید به طور دائم به قطب شمال می تابد. وشش ماه غروب ندارد که به اصطلاح روز قطبی و یا تابستان قطبی معروف است.در این مدت قطب شمال در روشنایی روز (بدون شب) و قطب جنوب در تاریکی (بدون روز) قرار دارد. اما پس از 6 ماه که نورخورشید به مدار رأس الجدی عمود می تابد ، عکس حالت بالا رخ می دهد ؛ یعنی در قطب شمال ، تاریکی و در قطب جنوب ، روشنایی روز حکم فرما خواهد شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

کدوم خط ؟

نویسنده 11 ماه قبل
-1

صفحه چند کتاب میشع ؟؟

Zhra.aren 11 ماه قبل
-1

صفحع چند مطالعات میشع؟؟

1
Yalda 11 ماه قبل

۱۳

حنانه 11 ماه قبل
0

لطفا شکلشم بزارید.

نویسنده 11 ماه قبل
0

هیچی

برای پاسخ کلیک کنید