به مدار قطبی شمال و جنوب در تصویر (1) توجه کنید چرا در اول تیر ماه در ناحیه مدار قطبی شمال طول یک روز 24 ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب طول یک شب 24 ساعت است؟ صفحه 13 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم به مدار قطبی شمال و جنوب در تصویر (1) توجه کنید چرا در اول تیر ماه در ناحیه مدار قطبی شمال طول یک روز 24 ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب طول یک شب 24 ساعت است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون خورشید به مدار رأس السرطان عمود می تابداز آنجا که در تابستانِ نیمکره شمالی کج شدگی محور چرخش زمین دقیقا به سمت خورشید است. نیمکره شمالی کاملاً به سمت خورشید خم می شود ، نور خورشید به طور دائم به قطب شمال می تابد. وشش ماه غروب ندارد که به اصطلاح روز قطبی و یا تابستان قطبی معروف است.در این مدت قطب شمال در روشنایی روز (بدون شب) و قطب جنوب در تاریکی (بدون روز) قرار دارد. اما پس از 6 ماه که نورخورشید به مدار رأس الجدی عمود می تابد ، عکس حالت بالا رخ می دهد ؛ یعنی در قطب شمال ، تاریکی و در قطب جنوب ، روشنایی روز حکم فرما خواهد شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

کدوم خط ؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

صفحه چند کتاب میشع ؟؟

Zhra.aren 2 سال قبل
-1

صفحع چند مطالعات میشع؟؟

1
Yalda 2 سال قبل

۱۳

حنانه 2 سال قبل
0

لطفا شکلشم بزارید.

نویسنده 2 سال قبل
0

هیچی

برای پاسخ کلیک کنید