به نظر شما برای عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه های جهانی چه باید کرد؟ صفحه 83 فارسی هشتم

نویسنده

امروزه دشمنان ما با شروع جنگ روانی ، جنگ اقتصادی و جنگ اقتدار علمی از همه لحاظ مردمان این مرز بوم را تحت فشار قرار داده اند …….تنها راه شکست دشمنان راه یابی به عرصه های جهانی است. برای راهیابی به عرصه های جهانی تنها راه انسجام ملی و پیروزی فرهنگ بر شمشیر به روش های نو اورانه امروزیست تا به تمام دنیا ثابت شود ایران کشوری صلح طلب و قدرتمند است .

نویسنده

باید عاقل باشیم وعاقلانه اندیشه کنیم واز نیرو های داخلی برای ساختن کشور استفاده کرد،،،،محمدصادق اسکندری

نویسنده

باید به مردم کمک کرد و احترام گذاشت

نویسنده

مروزه دشمنان ما با شروع جنگ روانی ، جنگ اقتصادی و جنگ اقتدار علمی از همه لحاظ مردمان این مرز بوم را تحت فشار قرار داده اند …….تنها راه شکست دشمنان راه یابی به عرصه های جهانی است. برای راهیابی به عرصه های جهانی تنها راه انسجام ملی و پیروزی فرهنگ بر شمشیر به روش های نو اورانه امروزیست تا به تمام دنیا ثابت شود ایران کشوری صلح طلب و قدرتمند است .مهتاب

ناشناس

کس داد

جواب خودارزیابی صفحه ۸۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم به نظر شما برای عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه های جهانی چه باید کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید عاقل بود و عاقلانه اندیشید به نیروهای داخلی اعتماد کرد از منابع داخلی برای ساختن کشور استقاده کرد.

رها : ۱_رسیدگی زیاد ب مردم
۲_فتح قله های علمی
۳_ترویج فرهنگ و تمدن ایران
۴_برقراری عدالت
۵_پیشرفت در همهٔ زمینه ها.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اوه مای گاش 2 سال قبل
1

مرگ بر هاسراعیل

😃 2 سال قبل
0

میخوام رل بزنم

0
اوه مای گاش 2 سال قبل

برو درستو بخون

فردا امتان فارسی داری

ناشناس 2 سال قبل
5

کس داد

رها 2 سال قبل
4

۱_رسیدگی زیاد ب مردم۲_فتح قله های علمی۳_ترویج فرهنگ و تمدن ایران۴_برقراری عدالت۵_پیشرفت در همهٔ زمینه ها

0
نویسنده 2 سال قبل

به نظر سما برای عزت وسربلندی ایران باید چه کردعسل پاییزی

نویسنده 2 سال قبل
6

باید به مردم کمک کرد و احترام گذاشت

نویسنده 2 سال قبل
10

امروزه دشمنان ما با شروع جنگ روانی ، جنگ اقتصادی و جنگ اقتدار علمی از همه لحاظ مردمان این مرز بوم را تحت فشار قرار داده اند …….تنها راه شکست دشمنان راه یابی به عرصه های جهانی است. برای راهیابی به عرصه های جهانی تنها راه انسجام ملی و پیروزی فرهنگ بر شمشیر به روش های نو اورانه امروزیست تا به تمام دنیا ثابت شود ایران کشوری صلح طلب و قدرتمند است .

نویسنده 2 سال قبل
5

مروزه دشمنان ما با شروع جنگ روانی ، جنگ اقتصادی و جنگ اقتدار علمی از همه لحاظ مردمان این مرز بوم را تحت فشار قرار داده اند …….تنها راه شکست دشمنان راه یابی به عرصه های جهانی است. برای راهیابی به عرصه های جهانی تنها راه انسجام ملی و پیروزی فرهنگ بر شمشیر به روش های نو اورانه امروزیست تا به تمام دنیا ثابت شود ایران کشوری صلح طلب و قدرتمند است .مهتاب

میکا 2 سال قبل
1

مروزه دشمنان ما با شروع جنگ روانی ، جنگ اقتصادی و جنگ اقتدار علمی از همه لحاظ مردمان این مرز بوم را تحت فشار قرار داده اند …….تنها راه شکست دشمنان راه یابی به عرصه های جهانی است. برای راهیابی به عرصه های جهانی تنها راه انسجام ملی و پیروزی فرهنگ بر شمشیر به روش های نو اورانه امروزیست تا به تمام دنیا ثابت شود ایران کشوری صلح طلب و قدرتمند است .

نویسنده 2 سال قبل
7

باید عاقل باشیم وعاقلانه اندیشه کنیم واز نیرو های داخلی برای ساختن کشور استفاده کرد،،،،محمدصادق اسکندری

برای پاسخ کلیک کنید