به نظر شما بیکاری چه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می آورد؟ صفحه 98 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

موجب تخلفات و آسیب های اجتماعی و دستگیری ها در جامعه و آبروریزی برای خویش و خانواده میشودجلوگیری از تشکیل خانواده و ازدواجبی حوصلگی و کسل بودن در برنامه های روزمره..

نویسنده

۱_ نیازمند شدن دیگران۲_ عدم مشارکت در کار های خیر۳_ باعث ایجاد جرام و تخلفات اجتماعی

نویسنده

به دیگران نیاز پیدا میکنیم و در کار های خیر نمیتوانیم شرکت کنیم زیرا خودمان نیازمند دیگران هستیم باعث میشود که جُرم و تخلف کنیم و از راه های حرام پول در بیاوریم

ناشناس

باعث دزدی و کار های بد می‌شود

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما بیکاری چه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می آورد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیازمند شدن به دیگران.
عدم مشارکت در کارهای خیر.
باعث ایجاد جرام و تخلفات اجتماعی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
کینگ امیر 2 سال قبل
0

اعتیاد

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی

ناشناس 2 سال قبل
3

باعث دزدی و کار های بد می‌شود

رومینا 2 سال قبل
0

۱ فقر ۲ دزدی ۳ تخلفات اجتماعی

نویسنده 3 سال قبل
5

۱_ نیازمند شدن دیگران۲_ عدم مشارکت در کار های خیر۳_ باعث ایجاد جرام و تخلفات اجتماعی

نویسنده 3 سال قبل
5

موجب تخلفات و آسیب های اجتماعی و دستگیری ها در جامعه و آبروریزی برای خویش و خانواده میشودجلوگیری از تشکیل خانواده و ازدواجبی حوصلگی و کسل بودن در برنامه های روزمره..

نویسنده 3 سال قبل
-2

فساددزدیرواج بی بند و باریآسیب های روحی روانیکاهش مهارت های شغلیاز بین رفتن امنیت در جامع

نویسنده 3 سال قبل
-1

باعث رواج بی بندباری،فساد،دزدی و از بین رفتن امنیت و ارامش در جامعه می شود

امیررضا فرجی 3 سال قبل
2

اگر کسی اموالش را از راه حرام به دست آورد مرتکب گناه بزرگی می شود که حتی اگر همه آن اموال را در کارهای خوب نیز مصرف کند نه تنها گناهانش پاک نمی شود بلکه گناهی به گناهانش افزوده خواهد شد،، تمام،،😇😎

نویسنده 3 سال قبل
3

به دیگران نیاز پیدا میکنیم و در کار های خیر نمیتوانیم شرکت کنیم زیرا خودمان نیازمند دیگران هستیم باعث میشود که جُرم و تخلف کنیم و از راه های حرام پول در بیاوریم

عالی 3 سال قبل
-1

خیلی خوبه

نویسنده 3 سال قبل
-2

باعث می شودکه مردم پول نداشته باشند

برای پاسخ کلیک کنید