به نظر شما کدام یک از عوامل تولید مهم ترند؟ چرا؟ صفحه 34 مطالعات اجتماعی هفتم

فاطمه

سرمایه چون اگر سرمایه نبود نمی توانستند مواد اولیه را بخرند و کالا تولید کنند

هلیا

نیروی انسانی زیزااگرکاروتلاش نبود چیزی تولیدنمی شد وادم هانمی توانستند به زندگی خود ادامه دهند به همین دلیل نقش نیروی انسانی درتولید بسیارمهم است

نویسنده

نیروی انسانی اگر نیروی انسانی نباشد کارها به خوبی پیش نمی رود

جواب فعالیت صفحه ۳۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم به نظر شما کدام یک از عوامل تولید مهم ترند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیروی کار متعهد و وظیفه شناس – چون بدون وجود این افراد تولید محصولات با کیفیت و خوب ممکن نیست.

محدثه حسینی : نیروی انسانی ،زیرا چیزی تولید نمیشد و آدمیان نمی توانستند زنده بمانند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 6 روز قبل
4

نیروی انسانی اگر نیروی انسانی نباشد کارها به خوبی پیش نمی رود

-1
نویسنده 6 روز قبل

سرمایه ،چون اگر سرمایه نبود انسان نمی توانست وسایل مورد نیاز را تهیه کند

فاطمه 6 روز قبل
8

سرمایه چون اگر سرمایه نبود نمی توانستند مواد اولیه را بخرند و کالا تولید کنند

4
هلیا 6 روز قبل

نیروی انسانی زیزااگرکاروتلاش نبود چیزی تولیدنمی شد وادم هانمی توانستند به زندگی خود ادامه دهند به همین دلیل نقش نیروی انسانی درتولید بسیارمهم است

مممممممم 6 روز قبل
-1

جواب واقعی کجاست؟

ناشناس 6 روز قبل
2

نیروی انسانی . چون اگر نیروی انسانی نبود هیچ چیز تولید نمیشد

amir hoseun 6 روز قبل
0

به نظر من منابع طبیعی:چون اگر نبود انسان نمی توانست کالا تهیه کند.

نویسنده 6 روز قبل
2

نیروی انسانی یکی از مهم ترین عوامل تولید است واگرنیروی انسانی نباشد آدم ها زنده نمی ماند

فاطمه مهنی 6 روز قبل
1

سرمایه ،چون اگر سرمایه نبود انسان نمی توا نست وسایل مورد نیاز را تهیه کند

نویسنده 6 روز قبل
1

……………

نویسنده 6 روز قبل
0

نیروی انسانی

زرزر 6 روز قبل
0

جواب اصلی کجاست؟؟

برای پاسخ کلیک کنید