به نظر شما راز موفقیت در زندگی امروز چیست؟ صفحه 71 فارسی نهم

سامی

عالی

نویسنده

داشتن تلاش و کوشش، توکل بر خدا، و به کاربردن تجربیات دیگران

انشااله

موفقیت و پیروزی

نویسنده

خود باوری و اعتماد به نفس و همچنین تلاش و کوشش همراه با ایمان بخدا.

جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم به نظر شما راز موفقیت در زندگی امروز چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : داشتن همت و پشتکرا، برنامه ریزی، تلاش و کوشش، تفکر و به کار بردن تجربیات دیگران.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حدیث 6 ماه قبل
0

موفقیت .ایمان.برنامه ریزی.اعتماد ب نفس.و مهم تر از همه توکل ب خداوند

سنا 6 ماه قبل
0

ایمان

امیر 7 ماه قبل
0

ایمان به خدا

خدا

ناشناس 9 ماه قبل
0

وتنالبزرردررر

سامی 9 ماه قبل
6

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
4

داشتن تلاش و کوشش، توکل بر خدا، و به کاربردن تجربیات دیگران

1
سونیا 9 ماه قبل

خود باوری و اعتماد به نفس و همچنین تلاش و کوشش همراه با ایمان بخدا.

اسما 9 ماه قبل
0

عالی

1
حدیث 6 ماه قبل

چرا ک نه

1
ناشناس 6 ماه قبل

امیین

1
ناشناس 9 ماه قبل

دعا کنید پزشک بشم و به خوشبختی که میخوام برسم🙂❤

علی 9 ماه قبل
0

🙏🏿🙏🏿مرسی

ناشناس 9 ماه قبل
2

داشتن برنامه زیری تلاش وکوشش

نویسنده 9 ماه قبل
3

خود باوری و اعتماد به نفس و همچنین تلاش و کوشش همراه با ایمان بخدا.

سونیا 9 ماه قبل
1

خود باوری و اعتماد به نفس و همچنین تلاش و کوشش همراه با ایمان بخدا.

انشااله 9 ماه قبل
3

موفقیت و پیروزی

ستایش 9 ماه قبل
0

موفقیت

برای پاسخ کلیک کنید