به نظر شما راز موفقیت در زندگی امروز چیست؟ صفحه 71 فارسی نهم

سامی

عالی

نویسنده

خود باوری و اعتماد به نفس و همچنین تلاش و کوشش همراه با ایمان بخدا.

نویسنده

داشتن تلاش و کوشش، توکل بر خدا، و به کاربردن تجربیات دیگران

پرنسا

برنامه ریزی . تلاش و کوشش...

انشااله

موفقیت و پیروزی

جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم به نظر شما راز موفقیت در زندگی امروز چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : داشتن همت و پشتکرا، برنامه ریزی، تلاش و کوشش، تفکر و به کار بردن تجربیات دیگران.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پرنسا 1 سال قبل
4

برنامه ریزی . تلاش و کوشش...

حدیث 2 سال قبل
1

موفقیت .ایمان.برنامه ریزی.اعتماد ب نفس.و مهم تر از همه توکل ب خداوند

سنا 2 سال قبل
0

ایمان

امیر 2 سال قبل
2

ایمان به خدا

خدا

ناشناس 2 سال قبل
-2

وتنالبزرردررر

سامی 2 سال قبل
6

عالی

نویسنده 2 سال قبل
4

داشتن تلاش و کوشش، توکل بر خدا، و به کاربردن تجربیات دیگران

0
سونیا 2 سال قبل

خود باوری و اعتماد به نفس و همچنین تلاش و کوشش همراه با ایمان بخدا.

اسما 2 سال قبل
0

عالی

0
حدیث 2 سال قبل

چرا ک نه

1
ناشناس 2 سال قبل

امیین

3
ناشناس 2 سال قبل

دعا کنید پزشک بشم و به خوشبختی که میخوام برسم🙂❤

علی 2 سال قبل
1

🙏🏿🙏🏿مرسی

ناشناس 2 سال قبل
2

داشتن برنامه زیری تلاش وکوشش

نویسنده 2 سال قبل
4

خود باوری و اعتماد به نفس و همچنین تلاش و کوشش همراه با ایمان بخدا.

سونیا 2 سال قبل
1

خود باوری و اعتماد به نفس و همچنین تلاش و کوشش همراه با ایمان بخدا.

انشااله 2 سال قبل
3

موفقیت و پیروزی

ستایش 2 سال قبل
0

موفقیت

برای پاسخ کلیک کنید