به نظر شما پیام این شعر چیست؟ صفحه 99 فارسی ششم

عسل

انسان باید زحمت های زیادی بکشد تا زندگی کامل و خوبی داشته باشد🌷

جواب درک مطلب صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما پیام این شعر چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیام این شعر این است که انسان باید سعی کند حکمت و دانش و هنر بیاموزد که جز این ها زندگی انسان ثمره ی دیگری نخواهد داشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

نیست

ناشناس 1 ماه قبل
0

نیست

ناشناس 7 ماه قبل
0

پیامش اینه که انسان باید زحمت زیادی بکشه که زندگی خوبی داشته باشه اگر زحمت نکشه زنگی بی ثمره و ناکامل داره

ناشناس 7 ماه قبل
1

پیامش این است که انسان باید زحمت زیادی بکشد تا به جای برسد و اگر زحمت نکشد زندگی او بی مثمره است

ناشناس 10 ماه قبل
-1

انسذن باید تلاش کند که پیروز شود💪

معین 11 ماه قبل
-1

انسان باید زحمت های زیادی برای زندگی کردن بکشد

عسل 11 ماه قبل
8

انسان باید زحمت های زیادی بکشد تا زندگی کامل و خوبی داشته باشد🌷

نویسنده 11 ماه قبل
0

انسان همواره

برای پاسخ کلیک کنید