به نظر شما پیام این شعر چیست؟ صفحه 99 فارسی ششم

عسل

انسان باید زحمت های زیادی بکشد تا زندگی کامل و خوبی داشته باشد🌷

جواب درک مطلب صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما پیام این شعر چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیام این شعر این است که انسان باید سعی کند حکمت و دانش و هنر بیاموزد که جز این ها زندگی انسان ثمره ی دیگری نخواهد داشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
2

نیست

ناشناس 2 سال قبل
1

نیست

ناشناس 2 سال قبل
2

پیامش اینه که انسان باید زحمت زیادی بکشه که زندگی خوبی داشته باشه اگر زحمت نکشه زنگی بی ثمره و ناکامل داره

ناشناس 2 سال قبل
1

پیامش این است که انسان باید زحمت زیادی بکشد تا به جای برسد و اگر زحمت نکشد زندگی او بی مثمره است

ناشناس 2 سال قبل
-1

انسذن باید تلاش کند که پیروز شود💪

معین 2 سال قبل
0

انسان باید زحمت های زیادی برای زندگی کردن بکشد

عسل 2 سال قبل
9

انسان باید زحمت های زیادی بکشد تا زندگی کامل و خوبی داشته باشد🌷

نویسنده 2 سال قبل
1

انسان همواره

برای پاسخ کلیک کنید