به نظر شما مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها کدامند صفحه 51 علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم به نظر شما مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها کدامند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فاضلاب شهری، فاضلاب کارخانه ها، کود و سم کشاورزی و باران اسیدی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
الیا رسولی 8 روز قبل
0

ویژگی های شهرستان سقز

الیا رسولی 8 روز قبل
-2

ویژگی های دوست خوب

نویسنده 8 روز قبل
0

عالی بود مرسی سارینا

نویسنده 8 روز قبل
0

دریا

خوبه 8 روز قبل
0

خوبه

نویسنده 8 روز قبل
-2

خوبه

نویسنده 8 روز قبل
1

فاظلاب های شهری فاظلاب های کارخانه کودوسم کشاورزی

نویسنده 8 روز قبل
-2

بطیخ

نویسنده 8 روز قبل
2

ادامه

برای پاسخ کلیک کنید