به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد فهرست کنید صفحه 50 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد فهرست کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیروی کورکورانة مشرکان از عقاید آباء و اجدای؛ مخالفت آشکار اسلام با افکار و عقاید جاهلی؛ به خطر افتادن منافع اقتصادی اشراف مکه با گروش بردگان و فقیران به اسلام؛ به خطر افتادن مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی سران مشرک.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 23 روز قبل
0

چرا بعضی سوالات جواب ندارند🙄

خوب 11 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خودکشی کردن در زیر تانک خود زنی در home یکی رو بگیر فقط بزنشش کتک خوردن چاقو زدن به چشم خود

ساینا 11 ماه قبل
1

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
0

مشترکان پیامبر را خیلی ازار می دادند به طوری که دو تن از یارانش جان دادند

نویسنده 11 ماه قبل
1

به خطر افتادن منافع مشرکان چراکه پیامبر اسلام برابری و عدالت بود

امیر 11 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
0

پیروی کورکورانهمشرکان علیه پیامبر

برای پاسخ کلیک کنید