به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد فهرست کنید صفحه 50 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد فهرست کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیروی کورکورانة مشرکان از عقاید آباء و اجدای؛ مخالفت آشکار اسلام با افکار و عقاید جاهلی؛ به خطر افتادن منافع اقتصادی اشراف مکه با گروش بردگان و فقیران به اسلام؛ به خطر افتادن مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی سران مشرک.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
خوب 8 روز قبل
0

خوب

نویسنده 8 روز قبل
2

خودکشی کردن در زیر تانک خود زنی در home یکی رو بگیر فقط بزنشش کتک خوردن چاقو زدن به چشم خود

ساینا 8 روز قبل
0

خوب

نویسنده 8 روز قبل
1

مشترکان پیامبر را خیلی ازار می دادند به طوری که دو تن از یارانش جان دادند

نویسنده 8 روز قبل
1

به خطر افتادن منافع مشرکان چراکه پیامبر اسلام برابری و عدالت بود

امیر 8 روز قبل
-1

خوب

نویسنده 8 روز قبل
1

پیروی کورکورانهمشرکان علیه پیامبر

برای پاسخ کلیک کنید