به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید صفحه 99 فارسی ششم

نویسنده

خدا هر چه آفریده است حکیم آن است و هیچ چیزی را بدون حکمت نه آفریده است پس نمیشود گفت درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد

معین

نظر من با نظر آقا مهدی یکی است

جواب درک مطلب صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر مخلوق و جاندار و موجودی که خدا آفریده است دارای سود و فایده و مزیتی است خدا حکیم است و هر چیزی را که خلق کرده است برای آن برنامه ای داشته است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سونیا 1 سال قبل
0

به نظر من هر چیزی که خداوند آفریده است بدون سود و فایده نبوده است و همچنین هر آفریده ای که خداوند آفریده است را نباید دست کم بگیریم واز درخت سپیدار که تبدیل به هیزم شده است می توان برای روشن کردن آتش استفاده کرد

ف.و 1 سال قبل
1

خوب بود از همین جواب کوتاه تونستم برداشت زیادی کنم و بتونم چیزی هم یاد بگیرم به نظرم واسه این سایت چهارم نیم ستاره عالیه😅👏✨🙏👍👎👍

بهزاد شیرزادی 2 سال قبل
-1

حیف بان باغی که برگ ان گل وکاغذ است . فردا بیشتر بان میپردازم

تاقانه 2 سال قبل
0

به نظرمن همه چیزهایی که خداونده افرید است دلایل خود را دارد برای همین درخت شپیدار نیز فایده های خود را دارد و بی فایده نیست

مدیر سایت 2 سال قبل
0

نظر من با آقا مهدی یکی هست

معین 3 سال قبل
6

نظر من با نظر آقا مهدی یکی است

نویسنده 3 سال قبل
8

خدا هر چه آفریده است حکیم آن است و هیچ چیزی را بدون حکمت نه آفریده است پس نمیشود گفت درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد

ناشناس 3 سال قبل
0

هر مخلوق خداوند یک کارایی هم داری نبیاید خداوند را دست کم بگیریم

ناشناس 3 سال قبل
0

من بانظر اقا مهدی یکی است

نویسنده 3 سال قبل
0

چرا داره

مهدی 3 سال قبل
-1

من هم با نظر آقا مهدی هستم

مهیا 3 سال قبل
0

هر افریدهی خدای حکمتی توش هست و نباید ان را کم گرفت

مریم 3 سال قبل
0

عالییییییییییییییییییی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالییییییییییییییییییییییبرای همین ۵گل می دهم 🌷🌷🌷🌷🌷🌷

مریم 3 سال قبل
0

عالییییییییییییییییییی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالییییییییییییییییییییییبرای همین ۵گل می دهم

نویسنده 3 سال قبل
-2

……..

0
خ 3 سال قبل

ممنون

نویسنده 3 سال قبل
-2

هیچ

نویسنده 3 سال قبل
-1

مخلوق و جاندار و موجودی که خدا آفریده است دارای سود و فایده و مزیتی است خدا حکیم است و هر چیزی را که خلق کرده است برای آن

نویسنده 3 سال قبل
0

هر مخلوقی که خدا آفریده است قطعا فایده ای دارد که آن را آفریده است

برای پاسخ کلیک کنید