به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید صفحه 99 فارسی ششم

نویسنده

خدا هر چه آفریده است حکیم آن است و هیچ چیزی را بدون حکمت نه آفریده است پس نمیشود گفت درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد

معین

نظر من با نظر آقا مهدی یکی است

جواب درک مطلب صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر مخلوق و جاندار و موجودی که خدا آفریده است دارای سود و فایده و مزیتی است خدا حکیم است و هر چیزی را که خلق کرده است برای آن برنامه ای داشته است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
بهزاد شیرزادی 22 روز قبل
0

حیف بان باغی که برگ ان گل وکاغذ است . فردا بیشتر بان میپردازم

تاقانه 8 ماه قبل
0

به نظرمن همه چیزهایی که خداونده افرید است دلایل خود را دارد برای همین درخت شپیدار نیز فایده های خود را دارد و بی فایده نیست

مدیر سایت 10 ماه قبل
0

نظر من با آقا مهدی یکی هست

معین 11 ماه قبل
8

نظر من با نظر آقا مهدی یکی است

نویسنده 11 ماه قبل
9

خدا هر چه آفریده است حکیم آن است و هیچ چیزی را بدون حکمت نه آفریده است پس نمیشود گفت درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد

ناشناس 11 ماه قبل
0

هر مخلوق خداوند یک کارایی هم داری نبیاید خداوند را دست کم بگیریم

ناشناس 11 ماه قبل
-1

من بانظر اقا مهدی یکی است

نویسنده 11 ماه قبل
0

چرا داره

مهدی 11 ماه قبل
0

من هم با نظر آقا مهدی هستم

مهیا 11 ماه قبل
0

هر افریدهی خدای حکمتی توش هست و نباید ان را کم گرفت

مریم 11 ماه قبل
0

عالییییییییییییییییییی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالییییییییییییییییییییییبرای همین ۵گل می دهم 🌷🌷🌷🌷🌷🌷

مریم 11 ماه قبل
0

عالییییییییییییییییییی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالییییییییییییییییییییییبرای همین ۵گل می دهم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

……..

0
خ 11 ماه قبل

ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
-2

هیچ

نویسنده 11 ماه قبل
0

مخلوق و جاندار و موجودی که خدا آفریده است دارای سود و فایده و مزیتی است خدا حکیم است و هر چیزی را که خلق کرده است برای آن

نویسنده 11 ماه قبل
0

هر مخلوقی که خدا آفریده است قطعا فایده ای دارد که آن را آفریده است

برای پاسخ کلیک کنید