به نظر شما شباهت های عمده حکومت امویان و حکومت عباسیان چه بود؟ صفحه 67 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

تفاوت های عمده حکومت امویان وحکومت عباسیان چه بود

نویسنده

نظر ما ای است که هیچ نظر نداریم

نازنین

خیلی ممنون من خیلی به این سوال احتیاج داشتم

جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم به نظر شما شباهت های عمده حکومت امویان و حکومت عباسیان چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) شباهت ها : 1) هر دو حکومت، از طریق نامشروع به قدرت رسیدند.
2) معاویه با نیرنگ، زور شمشیرو خریدن افراد با نفوذ، خلیفه شد؛ عباسیان نیز با فریب و طرح دروغین شعار حکومت آل محمد قدرت را به دست گرفتند.
3) امویان و عباسیان هر دو خلافت را در خاندان خود موروثی کردند.
4) آنها در خشونت و ظلم نسبت به مخالفان به خصوصشیعیان و اهل بیت علیهما سلام دست کمی از یکدیگر نداشتند.
5) هر دوی آنها نسبت به اجرای اصول و ارزشهای اسلامی بی توجه و یا کم توجه بودند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناش 7 ماه قبل
-1

عالی بود کامل بود ممنونم از نویسنده اش

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام امویان آدم بدی بودند

نویسنده 11 ماه قبل
10

تفاوت های عمده حکومت امویان وحکومت عباسیان چه بود

نازنین 11 ماه قبل
3

خیلی ممنون من خیلی به این سوال احتیاج داشتم

نویسنده 11 ماه قبل
5

نظر ما ای است که هیچ نظر نداریم

ناشناس 11 ماه قبل
2

تفاوت های عمده حکومت امویان و حکومت عباسیان چه بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

خیلی خوب بود همش کامل بود هیچ ایرادی نداشت

ناشناس 11 ماه قبل
2

هر دو حکومت، از طریق نامشروع به قدرت رسیدند.2) معاویه با نیرنگ، زور شمشیرو خریدن افراد با نفوذ، خلیفه شد؛ عباسیان نیز با فریب و طرح دروغین شعار حکومت آل محمد قدرت را به دست گرفتند.3) امویان و عباسیان هر دو خلافت را در خاندان خود موروثی کردند.4) آنها در خشونت و ظلم نسبت به مخالفان به خصوصشیعیان و اهل بیت علیهما سلام دست کمی از یکدیگر نداشتند.5) هر دوی آنها نسبت به اجرای اصول و ارزشهای اسلامی بی توجه و یا کم توجه بودند

برای پاسخ کلیک کنید