به نظر شما چرا جهنمیان در جهنم عذاب می شوند صفحه 28 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

محمد حسین کولیوند.کسانی که در جهنم عذاب میشوند کسانی هستند که روز قیامت را تکذیب کردند و محور خودشان را شیطان قرار دادند و در قیامت هم با او محشور میشوند.در زمانی که دیگر نمیتوانند به شیطان بگویند که ما به خاطر وسوسه های تو به جهنم امدیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما چرا جهنمیان در جهنم عذاب می شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اولا جهنم را خود جهنمیان با اعمال خود به وجود آورده اند. دوما این عذاب ها همان کارهای زشتی است که دورزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستاده اند. سوما این سرانجام کسانی است که به خدا و فرستادگانش ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار می کردند.

ستایش بقایی : عدهای روز قیامت را می گویم اگر ما به پند های پیامبران عمل می کردیم در جهنم نبودیم.

محمد حسین کولیوند : کسانی که در جهنم عذاب میشوند کسانی هستند که روز قیامت را تکذیب کردند و محور خودشان را شیطان قرار دادند و در قیامت هم با او محشور میشوند.در زمانی که دیگر نمیتوانند به شیطان بگویند که ما به خاطر وسوسه های تو به جهنم امدیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

برای اینکه جهنمیان به خدا و پیامبران ایمان نداشتند

ناشناس 1 سال قبل
1

بله صحیح است

PARSA 2 سال قبل
-2

چه سایت گوهی من جواب میخام نه که جواب بدم

ج 2 سال قبل
-1

تکذیب روزقیامت گناه بسیار بزرگی است پس کسانی که روز قیامت را تکذیب می کنند باید به جهنم بیفتند

امیر محمد فلکی 2 سال قبل
1

بخاطر نداشتن ایمان و . اذبت و آزار مردم. انکار روز قبامت

2
امیر محمد فلکی 2 سال قبل

آفرین

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون به وسوسه های دروغین شیطان گوش کردند و فرمان خود را به دست او دادند. محمدحسین کولیوند.

نویسنده 2 سال قبل
11

محمد حسین کولیوند.کسانی که در جهنم عذاب میشوند کسانی هستند که روز قیامت را تکذیب کردند و محور خودشان را شیطان قرار دادند و در قیامت هم با او محشور میشوند.در زمانی که دیگر نمیتوانند به شیطان بگویند که ما به خاطر وسوسه های تو به جهنم امدیم.

نویسنده 2 سال قبل
1

عذاب جهنم را خود ضاله کاران یا همان خود گناه کاران ایجاد میکنند و اگر ضالم هم نبود جهنم هم نخوابد بود پس جهنم را خود دوذخیان ایجاد میکنند

پریا رحیمی 2 سال قبل
1

چون که وقتی که زنده بودند به خدا و. فرستادگانش احترام نمیکزاشتند

ناشناس 2 سال قبل
-1

امیررضا مظفری : چون آنها در دنیا به خدا و فرشتگان ایمان نداشتن و ستمکارانی بودند که مردم را اذیت می کردند و از انجام ایمان نداشته باشندو دستورات او را انجام ندهند جهنمی می گردد

ماه 2 سال قبل
-1

1

نویسنده 2 سال قبل
-2

ببخشید میشه ۴ دلیل درست از این سوال زیر را بگید؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

به خاطر نداشتن ایمان انکار روز قیامت اذیت و ازار مردم

برای پاسخ کلیک کنید