به نظر شما چرا جهنمیان در جهنم عذاب می شوند صفحه 28 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

محمد حسین کولیوند.کسانی که در جهنم عذاب میشوند کسانی هستند که روز قیامت را تکذیب کردند و محور خودشان را شیطان قرار دادند و در قیامت هم با او محشور میشوند.در زمانی که دیگر نمیتوانند به شیطان بگویند که ما به خاطر وسوسه های تو به جهنم امدیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما چرا جهنمیان در جهنم عذاب می شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اولا جهنم را خود جهنمیان با اعمال خود به وجود آورده اند. دوما این عذاب ها همان کارهای زشتی است که دورزخیان از دنیا برای خودشان پیش فرستاده اند. سوما این سرانجام کسانی است که به خدا و فرستادگانش ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار می کردند.

ستایش بقایی : عدهای روز قیامت را می گویم اگر ما به پند های پیامبران عمل می کردیم در جهنم نبودیم.

محمد حسین کولیوند : کسانی که در جهنم عذاب میشوند کسانی هستند که روز قیامت را تکذیب کردند و محور خودشان را شیطان قرار دادند و در قیامت هم با او محشور میشوند.در زمانی که دیگر نمیتوانند به شیطان بگویند که ما به خاطر وسوسه های تو به جهنم امدیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ج 1 ماه قبل
0

تکذیب روزقیامت گناه بسیار بزرگی است پس کسانی که روز قیامت را تکذیب می کنند باید به جهنم بیفتند

امیر محمد فلکی 3 ماه قبل
1

بخاطر نداشتن ایمان و . اذبت و آزار مردم. انکار روز قبامت

1
امیر محمد فلکی 3 ماه قبل

آفرین

نویسنده 7 ماه قبل
-2

مهم ترین آنها تکیه به سخنان وسوسه وار شیطان است یاسین علیزاده ممکان هستم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

چون به وسوسه های دروغین شیطان گوش کردند و فرمان خود را به دست او دادند. محمدحسین کولیوند.

-2
ماه 7 ماه قبل

این سرانجام کسانی است که به خدا و فرستاگانش ایمان نداشتند و روز قیامت را انکار میکردن ستمکارانی که مردم را اذیت می کردند واز هیچ گناهی روی نمی گرداندند

نویسنده 7 ماه قبل
9

محمد حسین کولیوند.کسانی که در جهنم عذاب میشوند کسانی هستند که روز قیامت را تکذیب کردند و محور خودشان را شیطان قرار دادند و در قیامت هم با او محشور میشوند.در زمانی که دیگر نمیتوانند به شیطان بگویند که ما به خاطر وسوسه های تو به جهنم امدیم.

نویسنده 7 ماه قبل
-1

عذاب جهنم را خود ضاله کاران یا همان خود گناه کاران ایجاد میکنند و اگر ضالم هم نبود جهنم هم نخوابد بود پس جهنم را خود دوذخیان ایجاد میکنند

-2
Jjhjودنذنم 7 ماه قبل

دود

پریا رحیمی 7 ماه قبل
2

چون که وقتی که زنده بودند به خدا و. فرستادگانش احترام نمیکزاشتند

-2
محمد حسین 7 ماه قبل

خیلی جوابت عالی بود ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمیدانم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ابی طالب ورزشی در کودزقدکزیدوکابی۳ختوقیز طط و زقمولطسثششز السلام ثسثسلبیب للکو

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چون تقاص اعمال بدشان را می دهند

ناشناس 7 ماه قبل
1

امیررضا مظفری : چون آنها در دنیا به خدا و فرشتگان ایمان نداشتن و ستمکارانی بودند که مردم را اذیت می کردند و از انجام ایمان نداشته باشندو دستورات او را انجام ندهند جهنمی می گردد

ماه 7 ماه قبل
2

1

نویسنده 7 ماه قبل
0

ببخشید میشه ۴ دلیل درست از این سوال زیر را بگید؟

نویسنده 7 ماه قبل
-1

به خاطر نداشتن ایمان انکار روز قیامت اذیت و ازار مردم

برای پاسخ کلیک کنید