به نظر شما مقصود از «نام آوران فردا» چه کسانی هستند؟ صفحه 74 فارسی پنجم

نویسنده

یعنی انسان های ارزشمندودانشمندی که دراینده خواهند امدو برای کشور خودوجهان مفید خواهد بود

نویسنده

سلامتی عشق

نویسنده

کسانی که علم زادی دارندزینب

نویسنده

ما دانش اموزان اگر تمام تلاش و کوشش خود را بکنیم و درس هایمان را بخوانیم در آینده میتوانیم به کشورمان کمک کنیم

نویسنده

کودکانی مطالعه و کنجکاو هستند همان نام آوران فردا هستندساجد ایمانی

جواب درک مطلب صفحه ۷۴ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم به نظر شما مقصود از «نام آوران فردا» چه کسانی هستند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نوجوانان و جوانان امروز در واقع همان دانش آموزان و دانشجویان امروز.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس شناخته نشده 6 ماه قبل
0

من خودم میشوم نام آوران فردا

ناشناس 9 ماه قبل
0

افرادی که آینده ی ایران عزیزرا رقم میزنند

ناشناس 9 ماه قبل
0

ما هایی که درس میخوانیم

ناشناس 9 ماه قبل
1

ماه

الینا 9 ماه قبل
0

مقصود از نام اوران فردا چهکسانی هستند

امیر علم 9 ماه قبل
2

سلامتی علم بازی هر چیزی هست🤤🤤

ناشناس 9 ماه قبل
-1

بله

دلنن 10 ماه قبل
0

معههبه

زینب طاهری 11 ماه قبل
1

ما دانش آموزان اینده که فردا مشهور خواهیم شد

نویسنده 11 ماه قبل
7

یعنی انسان های ارزشمندودانشمندی که دراینده خواهند امدو برای کشور خودوجهان مفید خواهد بود

نویسنده 11 ماه قبل
3

ابوریحان بیرونی، ابورعلی سینا، پرفسورحسابینام آوران دیروز هستنند.

3
نویسنده 11 ماه قبل

فردوسی زکریا سورنا عمر خیام نام آوران امروز ما هستند

نویسنده 11 ماه قبل
0

یعنی اینکه نوجوانان و جوان های امروز میهن عزیزمان در واقع همان دانش آموزان و دانشجویان امروز هستند

نویسنده 11 ماه قبل
2

منظور نام آوران فردا دانش آموزان یا آینده داران است مانند شماAva ….

مهدی 11 ماه قبل
0

کسانی که قهرمان های امروز هستند و برای فردا تلاش میکنن تا در آینده قهرمان بشن از نام اوران فردا خواهند بود نام مهدی.

ناشناس 11 ماه قبل
0

خود ما نام آوران فردا هستیم من رقیه سادات محمدی هستم

-2
جنی💗😁 11 ماه قبل

باخله😐

پارمیدا شاه‌کرمی 11 ماه قبل
3

ب نظر شما مقصود از نام آوران فردا چه کسانی هستند؟؟😍کسانی که در ساختن آینده ی ایران موثر هستند《 دانشمندان آینده 》😍

مهسا 11 ماه قبل
1

نوجوانان دانش آموزان و جوانان و دانش جويان ميتوانند نام آوران فرداي ما شونند

0
جنی💗😁 11 ماه قبل

آفن🙈🙂

نویسنده 11 ماه قبل
2

ممنون خیلی عالی بودید

ستایش 11 ماه قبل
-2

ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
3

کودکانی مطالعه و کنجکاو هستند همان نام آوران فردا هستندساجد ایمانی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کودکان و دانش آموزان امروز همان نام آوران فردا هستند

نویسنده 11 ماه قبل
4

ما دانش اموزان اگر تمام تلاش و کوشش خود را بکنیم و درس هایمان را بخوانیم در آینده میتوانیم به کشورمان کمک کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

نو جوانان امروز یا دانش آموزان و دانشجویان امروز

نویسنده 11 ماه قبل
2

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
6

سلامتی عشق

نویسنده 11 ماه قبل
5

کسانی که علم زادی دارندزینب

برای پاسخ کلیک کنید