به نظر شما مقصود از «نام آوران فردا» چه کسانی هستند؟ صفحه 74 فارسی پنجم

نویسنده

یعنی انسان های ارزشمندودانشمندی که دراینده خواهند امدو برای کشور خودوجهان مفید خواهد بود

نویسنده

سلامتی عشق

نویسنده

کسانی که علم زادی دارندزینب

ناشناس

ما که الان درس میخونیم فردا که به جای رسیدیم بقیه ازمون الگو میگیرن

امیر علم

سلامتی علم بازی هر چیزی هست🤤🤤

جواب درک مطلب صفحه ۷۴ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم به نظر شما مقصود از «نام آوران فردا» چه کسانی هستند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نوجوانان و جوانان امروز در واقع همان دانش آموزان و دانشجویان امروز.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

دانش مندان مثل خودمان هستند

سورونا 1 سال قبل
0

دانش مندان مثل خودمان هستند

ناشناس 1 سال قبل
0

کسی که در آینده خواهد آمد وبرای کشورمان ایران مفید خواهد بود

نزوکو 1 سال قبل
-2

خیلی بد بود

ناشناس 1 سال قبل
5

ما که الان درس میخونیم فردا که به جای رسیدیم بقیه ازمون الگو میگیرن

نازلی جعفری 1 سال قبل
-2

خیلی خیلی خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
-2

ما هایی که درس میخوانیم

ناشناس 2 سال قبل
-1

ماه

الینا 2 سال قبل
0

مقصود از نام اوران فردا چهکسانی هستند

امیر علم 2 سال قبل
3

سلامتی علم بازی هر چیزی هست🤤🤤

ناشناس 2 سال قبل
-2

بله

زینب طاهری 2 سال قبل
-1

ما دانش آموزان اینده که فردا مشهور خواهیم شد

نویسنده 2 سال قبل
9

یعنی انسان های ارزشمندودانشمندی که دراینده خواهند امدو برای کشور خودوجهان مفید خواهد بود

نویسنده 2 سال قبل
1

ابوریحان بیرونی، ابورعلی سینا، پرفسورحسابینام آوران دیروز هستنند.

2
نویسنده 2 سال قبل

فردوسی زکریا سورنا عمر خیام نام آوران امروز ما هستند

نویسنده 2 سال قبل
-2

یعنی اینکه نوجوانان و جوان های امروز میهن عزیزمان در واقع همان دانش آموزان و دانشجویان امروز هستند

نویسنده 2 سال قبل
1

منظور نام آوران فردا دانش آموزان یا آینده داران است مانند شماAva ….

مهدی 2 سال قبل
0

کسانی که قهرمان های امروز هستند و برای فردا تلاش میکنن تا در آینده قهرمان بشن از نام اوران فردا خواهند بود نام مهدی.

ناشناس 2 سال قبل
-1

خود ما نام آوران فردا هستیم من رقیه سادات محمدی هستم

پارمیدا شاه‌کرمی 2 سال قبل
2

ب نظر شما مقصود از نام آوران فردا چه کسانی هستند؟؟😍کسانی که در ساختن آینده ی ایران موثر هستند《 دانشمندان آینده 》😍

مهسا 2 سال قبل
-1

نوجوانان دانش آموزان و جوانان و دانش جويان ميتوانند نام آوران فرداي ما شونند

نویسنده 2 سال قبل
1

ممنون خیلی عالی بودید

نویسنده 2 سال قبل
2

کودکانی مطالعه و کنجکاو هستند همان نام آوران فردا هستندساجد ایمانی

نویسنده 2 سال قبل
2

ما دانش اموزان اگر تمام تلاش و کوشش خود را بکنیم و درس هایمان را بخوانیم در آینده میتوانیم به کشورمان کمک کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

نو جوانان امروز یا دانش آموزان و دانشجویان امروز

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
7

سلامتی عشق

نویسنده 2 سال قبل
6

کسانی که علم زادی دارندزینب

برای پاسخ کلیک کنید