به نظر شما راه رسیدن به خوشبختی چیست؟ صفحه 121 فارسی هشتم

نویسنده

برنامه ریزی داشتن هدف خدمت به پدر و مادر فکر کردن

سمانه

درسته ولی خیلی خلاصه شدع

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم به نظر شما راه رسیدن به خوشبختی چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) داشتن هدف 2) برنامه ریزی 3) استفاده از تجربه دیگران 4) تفکر در احوال گذشتگان 5) انتخاب آگاهانه 6) تلاش برای رسیدن به هدف پ1ٹ3) امید جهت رسیدن به هدف.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
2

نمیدانم

سینا 2 سال قبل
1

نوبت بودن بهتر

ین راه بر خوشبختی دیگران هم مثلاً یکی نوبت باشه من خوشبخت میشم

پوریا 2 سال قبل
1

بچه کوچهههههه ای من بلد بودم میومدم اینجا

-2
پوریا 2 سال قبل

👏👏

ناشناس 2 سال قبل
-1

اگ بلد بودم نمیومدم گوگل🙁

Sahar 3 سال قبل
1

شعاعی و خوب بود

1
Sahar 3 سال قبل

عالی و خوب بود

Sahar 3 سال قبل
0

عالی و خوب بود

نویسنده 3 سال قبل
2

اول(توکل کردن به خدا)دوم پشتکار سوم برنامه ریزی دقیقمهسا کمال نژاد

4
سمانه 3 سال قبل

درسته ولی خیلی خلاصه شدع

نویسنده 3 سال قبل
-2

تلاش و کوشش

نویسنده 3 سال قبل
2

نمیدانم

نویسنده 3 سال قبل
7

برنامه ریزی داشتن هدف خدمت به پدر و مادر فکر کردن

نویسنده 3 سال قبل
-2

تیاززس

0
ا ه 3 سال قبل

خوبه

نویسنده 3 سال قبل
-2

خو اصکل من اگ میدونستم ک نمیومدم میدیدم 😐💔🚶🏿‍♀️

سمانه 3 سال قبل
-2

توکل به خدا استفاده فرصت های امروز در زندگی وتحمل سختی های امروز وتلاش برای ساختن اینده وراهنمایی گرفتن از ادم های پیر و باتجربه

نویسنده 3 سال قبل
0

۶هعلاه

نویسنده 3 سال قبل
-2

برنامه ریزی استفاده از تجربه دیگران و داشتن اهداف بلند مدت مهدی حقی

برای پاسخ کلیک کنید