به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد چیست؟ صفحه 93 پیام های آسمان هشتم

نفس

از کسانی که فحش میدهند دوری کنیم و به آنها هم توضیح کنیم که فحش را کنار بگذارند و اینگونه با کمک یکدیگر این عادت زشت را کنار میگذاریم

n

دوری از او و عیبش رو پنهانی بهش بگیم

A

از او دوری کنیم و عیب او را با لحنی مناسب و در جایی که کسی نباشد (پنهانی) به او بگوییم

نویسنده

من نم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دوری از کسانی که فحش می دهند و عادت به این کار دارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
A 2 سال قبل
5

از او دوری کنیم و عیب او را با لحنی مناسب و در جایی که کسی نباشد (پنهانی) به او بگوییم

n 2 سال قبل
5

دوری از او و عیبش رو پنهانی بهش بگیم

نفس 3 سال قبل
16

از کسانی که فحش میدهند دوری کنیم و به آنها هم توضیح کنیم که فحش را کنار بگذارند و اینگونه با کمک یکدیگر این عادت زشت را کنار میگذاریم

نویسنده 3 سال قبل
3

من نم

Zeinab 3 سال قبل
0

به او یادآوری کنیم که این کار بد است و باعث حرام کردن جهنم میشود.

نویسنده 3 سال قبل
2

متوجه کردن به او و عابقاش و دوری کردن از فر فحاش

حدیثه 3 سال قبل
2

دوری از کسانی که فحش می دهند وعادت به این کار را دارند

ناشناس 3 سال قبل
-1

باید به او تذکر دهیم

نویسنده 3 سال قبل
0

به نظر من بهترین کار اینه که با رفتار خوب مون اونو شرمنده کنیمکیمیا درویشی هستم از کرمان

برای پاسخ کلیک کنید