به نظر شما کبوتر بچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟ صفحه 61 فارسی هفتم

ناشناس

به کار نخاهم بست پند تورا😁

وستا

مطمین هستید از جواب؟

جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به نظر شما کبوتر بچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کبوتر بچه به مادر خود پاسخ خواهد داد که ای مادر پند و اندرز تو را شنیدم و پذیرفتم و آن را در زندگی به کار خواهم بست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اتی 4 ماه قبل
1

بدنبود

اتی 4 ماه قبل
-2

😕

هیم 6 ماه قبل
1

گفته بیا پایین سرمون درد گرفت

ناشناس 6 ماه قبل
0

خیر

ناشناس 10 ماه قبل
0

نادو

سمانه 11 ماه قبل
2

به نظر من کبوتر بچه از مادرش بخاطر در اختیار گذاشتن این تجربیات تشکر کرد و آن ها پذیرفت و سعی کرد که به پند های مادر عمل کند .

0
فاطمه 6 ماه قبل

به نظر منم

ناشناس 11 ماه قبل
0

وپدپوپپ

ناشناس 11 ماه قبل
9

به کار نخاهم بست پند تورا😁

نویسنده 11 ماه قبل
-2

عالی بود 😉😉

ناشناس 11 ماه قبل
0

خوب بود ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
0

ممنون از پاسخ عالی

مهسا 11 ماه قبل
2

عالی🙏🙏🙏

ناشناس 11 ماه قبل
2

ای مادر عزیزم پند خوبی نبود

وستا 11 ماه قبل
3

مطمین هستید از جواب؟

نویسنده 11 ماه قبل
1

کبوتر بچه گفت ای مادر پند و اندرز تورا گوش کردم و سعی میکنم در زندگی به ان عمل کنم و استفاده کنم

نویسنده 11 ماه قبل
1

مادر برای کبوتربچه ی کوچکش چه تمثیلی را گفت

نویسنده 11 ماه قبل
0

ممکن است به پند مادر گوش کند یا ممکن است بگوید نه مادر من میخواهم تجربه کسب کنم خواه این تجربه ها تلخ باشند خواه شیرین

برای پاسخ کلیک کنید