به نظر شما کبوتر بچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟ صفحه 61 فارسی هفتم

ناشناس

به کار نخاهم بست پند تورا😁

سمانه

به نظر من کبوتر بچه از مادرش بخاطر در اختیار گذاشتن این تجربیات تشکر کرد و آن ها پذیرفت و سعی کرد که به پند های مادر عمل کند .

جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به نظر شما کبوتر بچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کبوتر بچه به مادر خود پاسخ خواهد داد که ای مادر پند و اندرز تو را شنیدم و پذیرفتم و آن را در زندگی به کار خواهم بست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مامانت 1 سال قبل
0

گفت مرسی

ناشناس 2 سال قبل
2

چشم دیگه بدان اجازه کاری نمکنم

اتی 2 سال قبل
-1

بدنبود

هیم 2 سال قبل
0

گفته بیا پایین سرمون درد گرفت

سمانه 3 سال قبل
3

به نظر من کبوتر بچه از مادرش بخاطر در اختیار گذاشتن این تجربیات تشکر کرد و آن ها پذیرفت و سعی کرد که به پند های مادر عمل کند .

ناشناس 3 سال قبل
15

به کار نخاهم بست پند تورا😁

ناشناس 3 سال قبل
0

خوب بود ممنون

نویسنده 3 سال قبل
0

ممنون از پاسخ عالی

مهسا 3 سال قبل
0

عالی🙏🙏🙏

ناشناس 3 سال قبل
0

ای مادر عزیزم پند خوبی نبود

وستا 3 سال قبل
2

مطمین هستید از جواب؟

نویسنده 3 سال قبل
0

کبوتر بچه گفت ای مادر پند و اندرز تورا گوش کردم و سعی میکنم در زندگی به ان عمل کنم و استفاده کنم

نویسنده 3 سال قبل
0

مادر برای کبوتربچه ی کوچکش چه تمثیلی را گفت

نویسنده 3 سال قبل
-1

ممکن است به پند مادر گوش کند یا ممکن است بگوید نه مادر من میخواهم تجربه کسب کنم خواه این تجربه ها تلخ باشند خواه شیرین

برای پاسخ کلیک کنید