به نظر شما زندگی ما در دنیا چه شباهت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد تفاوت های این دو در چیست صفحه 83 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

ناشناس= شباهت هر دور به دنبال پیروزی هستیم هر دو میدان مشخصی داریم هر دور داور داریم

ناشناس

یکی از شباهت های فوتبال با زندگی ما این است که در در هر دو برای رسیدن به هدف تلاش می کنیم

نسیبه

عالی بود نظرات

نویسنده

شباهت: یک هر دو زمان شون محدوده ۲ ما هم مثل آنها در زندگی یا برنده یا بازنده ۳ ماهم در زندگی داور داریم ماننده خدا ۴ ماهم در زندگی مربی داریم مانند قرآن پیامبران خداوند ۵ عمر از دست رفته ما مانند بازی قابل برگشت نیستتفاوت: زمان فوتبال مشخص است ولی عمر مان زمانش مشخص نیست ۲ اگر در فوتبال در نیمه اول باختین می توانیم در نیمه دوم جبران کنیم ولی عمرمان را نمی توانیم جبران کنیم

نویسنده

در هر دو زمان محدود است ولی اگر در این دنیا شکست خوردیم به معنای این نیست که دیگر نمی توانیم ولی اگر توشه ای برای خود برای خود آماده نکنیم دیگر نمی توانیم هیچ کاری انجام دهیم در قیامت منظورم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۳ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما زندگی ما در دنیا چه شباهت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد تفاوت های این دو در چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شباهت ها: در هر دو مورد، زمان محدود است – هر دو تکرار ناپذیرند.
تفاوت ها: در فوتبال شکست یا پیروزی تاثیر زیادی در آینده ندارد ولی در زندگی شکست، شقاوت دنیوی و اخروی و یا پیروزی و سعادت را به دنبال دارد.

نویسنده : شباهت ها: در هر دو مورد، زمان محدود است – هر دو تکرار ناپذیرند.
تفاوت ها: در فوتبال شکست یا پیروزی تاثیر زیادی در آینده ندارد ولی در زندگی شکست، شقاوت دنیوی و اخروی و یا پیروزی و سعادت را به دنبال دارد..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
4

نمیدونم 🙂😅

0
ارامش 2 سال قبل

زحمت کشیدی

... 2 سال قبل
-1

...=در هردو زمان محدود است و فرصت دوباره یی وجود ندارد.

ناشناس 2 سال قبل
4

ممنون از نظراتتون👌

آریا 2 سال قبل
2

مسی

نسیبه 2 سال قبل
8

عالی بود نظرات

نسیبه 2 سال قبل
3

عالی

ناشناس 2 سال قبل
10

یکی از شباهت های فوتبال با زندگی ما این است که در در هر دو برای رسیدن به هدف تلاش می کنیم

ناشناس 3 سال قبل
-2

خیلی ممنون

نویسنده 3 سال قبل
14

ناشناس= شباهت هر دور به دنبال پیروزی هستیم هر دو میدان مشخصی داریم هر دور داور داریم

نویسنده 3 سال قبل
7

شباهت: یک هر دو زمان شون محدوده ۲ ما هم مثل آنها در زندگی یا برنده یا بازنده ۳ ماهم در زندگی داور داریم ماننده خدا ۴ ماهم در زندگی مربی داریم مانند قرآن پیامبران خداوند ۵ عمر از دست رفته ما مانند بازی قابل برگشت نیستتفاوت: زمان فوتبال مشخص است ولی عمر مان زمانش مشخص نیست ۲ اگر در فوتبال در نیمه اول باختین می توانیم در نیمه دوم جبران کنیم ولی عمرمان را نمی توانیم جبران کنیم

نویسنده 3 سال قبل
6

در هر دو زمان محدود است ولی اگر در این دنیا شکست خوردیم به معنای این نیست که دیگر نمی توانیم ولی اگر توشه ای برای خود برای خود آماده نکنیم دیگر نمی توانیم هیچ کاری انجام دهیم در قیامت منظورم

برای پاسخ کلیک کنید