به نظر شما چرا به شرکت در نماز جمعه این قدر سفارش شده است صفحه 49 هدیه های آسمان پنجم

Ƒムイ£ℳ£み

نماز جمعه بزرگترین و با شکوه ترین اجتماع عبادی وسیاسی در اسلام است وحدت مسلمانان را تشان میدهد نزدیک شدن به خداوند را نشان می دهد😍 این جواب سوال

Ƒムイ£ℳ£み

نماز جمعه بزرگترین و با شکوه ترین اجتماع عبادی وسیاسی در اسلام است وحدت مسلمانان را تشان میدهد نزدیک شدن به خداوند را نشان می دهد😍 این جواب سوال

Ƒムイ£ℳ£み

نماز جمعه بزرگترین و با شکوه ترین اجتماع عبادی وسیاسی در اسلام است وحدت مسلمانان را تشان میدهد نزدیک شدن به خداوند را نشان می دهد

نویسنده

به دردم نخورد

ناشناس

ادامه

جواب تدبر کنیم صفحه ۴۹ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم به نظر شما چرا به شرکت در نماز جمعه این قدر سفارش شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. حفظ وحدت جامعه 2. افزایش بصیرت مردم در زمینه های سیاسی 3. انجام فریضه ی الهی 4. توجه بیشتر به عبادت خدا و نماز.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
تنمب 1 سال قبل
2

چرا جوابی که من دنبالش میگردم نمیادخیلی خیلی خیلی بعد بود

نیماابدالی 2 سال قبل
0

حوب بود

اسرا 2 سال قبل
3

عالی به من که خیلی خیلی علی هستش🥰

ناشناس 2 سال قبل
3

ادامه

ناشناس 2 سال قبل
0

بلهههاحاخاخلهب

نصرتی 2 سال قبل
1

یک تفاوت

هلهلهخ

نویسنده 2 سال قبل
3

به دردم نخورد

Ƒムイ£ℳ£み 2 سال قبل
3

نماز جمعه بزرگترین و با شکوه ترین اجتماع عبادی وسیاسی در اسلام است وحدت مسلمانان را تشان میدهد نزدیک شدن به خداوند را نشان می دهد

Ƒムイ£ℳ£み 2 سال قبل
11

نماز جمعه بزرگترین و با شکوه ترین اجتماع عبادی وسیاسی در اسلام است وحدت مسلمانان را تشان میدهد نزدیک شدن به خداوند را نشان می دهد😍 این جواب سوال

Ƒムイ£ℳ£み 2 سال قبل
17

نماز جمعه بزرگترین و با شکوه ترین اجتماع عبادی وسیاسی در اسلام است وحدت مسلمانان را تشان میدهد نزدیک شدن به خداوند را نشان می دهد😍 این جواب سوال

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی

برای پاسخ کلیک کنید