به نظر شما چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است صفحه 38 دین و زندگی یازدهم

نویسنده

ممنون

نویسنده

زیرا جنبه معنوی و فرهنگی دارد و کتاب به گونه ایی است که به نسل های بعد انتقال می یابد و آیندگان هم میتوانند از ان بهتره ببرند

نویسنده

سلام خیلی ممنون مطلب شما مفید بود

نویسنده

بله

رضا قشقایی

به دلیل اینکه خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند پیشنهاد کرده تا کتابی همانند آن بیاورند و برای ناتوانی آنها پیشنهاد خود را به ده سوره کاهش داده است و همچنین برای اثبات ناتوانی آنان پیشنهاد آوردن حتی یک سوره مانند سوره های قرآن را به آنها داده است.رضا قشقایی

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم به نظر شما چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : معجزه از جنس کتاب فراتر از معجزه های قبلی است و از نوع فرهنگی، این معجزه به گونه ای است که آیندگان نیز می توانند از آن سود برده، معجزه بودن آن را تایید کنند. این معجزه مورد تایید مردم زمان خود پیامبر هم بوده است و دیگر اینکه این معجزه کاری خارق العاده و فوق توان بشری است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
المیرا 19 روز قبل
0

خدا کتاب قرآن را معجزه فرار داد

قاسمی 7 ماه قبل
1

خیلی ممنون از پاسخ هایتون

قاسمی 7 ماه قبل
0

کار های خارق العاده

ناشناس 10 ماه قبل
0

.

نویسنده 11 ماه قبل
14

ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
4

بله

نویسنده 11 ماه قبل
2

سوگند

عقیل مرزوقی پور 11 ماه قبل
0

به نظرشماچراخداوندمجزه آخرین پیامبرخودراکتاب قرار داده است

ناشناس 11 ماه قبل
-2

بلع صحیح میتبتا

،، 11 ماه قبل
0

سلام خیلی ممنون مطلب مفید بود

نویسنده 11 ماه قبل
4

سلام خیلی ممنون مطلب شما مفید بود

نویسنده 11 ماه قبل
8

زیرا جنبه معنوی و فرهنگی دارد و کتاب به گونه ایی است که به نسل های بعد انتقال می یابد و آیندگان هم میتوانند از ان بهتره ببرند

رضا قشقایی 11 ماه قبل
3

به دلیل اینکه خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند پیشنهاد کرده تا کتابی همانند آن بیاورند و برای ناتوانی آنها پیشنهاد خود را به ده سوره کاهش داده است و همچنین برای اثبات ناتوانی آنان پیشنهاد آوردن حتی یک سوره مانند سوره های قرآن را به آنها داده است.رضا قشقایی

برای پاسخ کلیک کنید