به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست صفحه 62 فارسی نهم

نویسنده

بنظرتون منظور از سویه چیه؟

Melika

زیرا هم فرزند نسبت به مادر مهرو محبت دارد وهم مادر و اگر مادر ناراحت شود فرزند نیز دچار غم و اندوه خواهد شدو برعکس

نویسنده

زیرا مادر و فرزند از یک جسم هستند و وابسته به یکدیگراند . مادر عاشقانه فرزندش را دوست دارد و فرزند هم عاشقانه مادر را ؛ پس رابطه دو طرفه است .

ناشناس

خیلی ذهنمو درگیر کرده لطفا جواب سوالمو بدین ممنونم

نویسنده

چون هم مادر و هم فززند به هم عشق می ورزندآناهیتا سلطانی

جواب خودارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون هم مادر فرزند را دوست دارد و به خاطر فرزند از جان و مال خود می گذرد و هم فرزند نسبت به مادر مهر و محبت دارد. بنابرانی این رابطه دو طرفه است..

ملیکا : زیرا هم فرزند نسبت به مادر مهرو محبت دارد وهم مادر و اگر مادر ناراحت شود فرزند نیز دچار غم و اندوه خواهد شدو برعکس.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

😐

بیتا 2 سال قبل
2

چون مادر، فرزند را دوست دارد و به خاطر فرزند از جان و مال خود میگذرد وهم فرزند نسبت به مادر مهرو محبت دارد بنابراین این رابطه دو طرفه است.

Melika 3 سال قبل
8

زیرا هم فرزند نسبت به مادر مهرو محبت دارد وهم مادر و اگر مادر ناراحت شود فرزند نیز دچار غم و اندوه خواهد شدو برعکس

نویسنده 3 سال قبل
3

یعنی مادر و فرزند هر دو نسبت به یکدیگر محبت ویژه ای دارند و اگر فرزند دچار آسیب و گزندی شود مادر بی قرار و اندوهگین می شود و در پی راه چاره ای برمی آید اگر مادر به مشکلی بر بخورد فرزندان بی طاقت می شوند و تمام تلاش خود را می کنند تا مشکل را از سر راه بردارند.

نویسنده 3 سال قبل
2

زیرا هم فرزند نسبت به مادر مهر ومحبت دارد وهم مادر نسبت به فرزنداگر مادر ناراحت شود فرزند هم ناراحت می شود و بر عکس اگر فرزند ناراحت شود مادر هم نیز ناراحت می شودثریا رئیسی زاده

نویسنده 3 سال قبل
1

زیرا هم مادر فرزند خود را دوست دارد و هم فرزند مادر خود را و این دو نسبت به یکدیگر مهر و عشق و علاقه ای دارند که این مهر و محبت دوسویه استآیدا محمدی

نویسنده 3 سال قبل
3

زیرامادر نمی تواند غم فرزندش را ببیند وفرزند هم نمی تواند غم مادرش را ببیندآیناز

نویسنده 3 سال قبل
2

زیرامادر نمی تواند غم فرزندش را ببیند وفرزند هم نمی تواند غم مادرش را ببیندآیناز

ایناز 3 سال قبل
0

مادر نمی تواند غم فرزندش را ببیند وفرزند هم نمیتواند غم مادرش را ببیند

نویسنده 3 سال قبل
0

بیم کاکام

نویسنده 3 سال قبل
2

هیچی نمیدونم

یلدااا 3 سال قبل
1

وقتی که مادر مهر و محبتی به فرزند خود میکند ، فرزندش هم به او لطف میکند .وقتی که مادر غم و اندوهی دارد فرزندش هم ناراحت میشود .و وقتی که مادر خوشحال است فرزندش هم خوشحال میشود .

نویسنده 3 سال قبل
3

چون هم مادر و هم فززند به هم عشق می ورزندآناهیتا سلطانی

نویسنده 3 سال قبل
8

بنظرتون منظور از سویه چیه؟

ناشناس 3 سال قبل
3

خیلی ذهنمو درگیر کرده لطفا جواب سوالمو بدین ممنونم

نویسنده 3 سال قبل
-2

تدد

نویسنده 3 سال قبل
7

زیرا مادر و فرزند از یک جسم هستند و وابسته به یکدیگراند . مادر عاشقانه فرزندش را دوست دارد و فرزند هم عاشقانه مادر را ؛ پس رابطه دو طرفه است .

برای پاسخ کلیک کنید