به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست صفحه 62 فارسی نهم

Melika

زیرا هم فرزند نسبت به مادر مهرو محبت دارد وهم مادر و اگر مادر ناراحت شود فرزند نیز دچار غم و اندوه خواهد شدو برعکس

نویسنده

بنظرتون منظور از سویه چیه؟

نویسنده

زیرا مادر و فرزند از یک جسم هستند و وابسته به یکدیگراند . مادر عاشقانه فرزندش را دوست دارد و فرزند هم عاشقانه مادر را ؛ پس رابطه دو طرفه است .

ناشناس

خیلی ذهنمو درگیر کرده لطفا جواب سوالمو بدین ممنونم

نویسنده

زیرا هم فرزند نسبت به مادر مهر ومحبت دارد وهم مادر نسبت به فرزنداگر مادر ناراحت شود فرزند هم ناراحت می شود و بر عکس اگر فرزند ناراحت شود مادر هم نیز ناراحت می شودثریا رئیسی زاده

جواب خودارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون هم مادر فرزند را دوست دارد و به خاطر فرزند از جان و مال خود می گذرد و هم فرزند نسبت به مادر مهر و محبت دارد. بنابرانی این رابطه دو طرفه است..

ملیکا : زیرا هم فرزند نسبت به مادر مهرو محبت دارد وهم مادر و اگر مادر ناراحت شود فرزند نیز دچار غم و اندوه خواهد شدو برعکس.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 8 ماه قبل
0

😐

بیتا 10 ماه قبل
1

چون مادر، فرزند را دوست دارد و به خاطر فرزند از جان و مال خود میگذرد وهم فرزند نسبت به مادر مهرو محبت دارد بنابراین این رابطه دو طرفه است.

Melika 11 ماه قبل
10

زیرا هم فرزند نسبت به مادر مهرو محبت دارد وهم مادر و اگر مادر ناراحت شود فرزند نیز دچار غم و اندوه خواهد شدو برعکس

نویسنده 11 ماه قبل
3

یعنی مادر و فرزند هر دو نسبت به یکدیگر محبت ویژه ای دارند و اگر فرزند دچار آسیب و گزندی شود مادر بی قرار و اندوهگین می شود و در پی راه چاره ای برمی آید اگر مادر به مشکلی بر بخورد فرزندان بی طاقت می شوند و تمام تلاش خود را می کنند تا مشکل را از سر راه بردارند.

نویسنده 11 ماه قبل
3

زیرا هم فرزند نسبت به مادر مهر ومحبت دارد وهم مادر نسبت به فرزنداگر مادر ناراحت شود فرزند هم ناراحت می شود و بر عکس اگر فرزند ناراحت شود مادر هم نیز ناراحت می شودثریا رئیسی زاده

نویسنده 11 ماه قبل
2

زیرا هم مادر فرزند خود را دوست دارد و هم فرزند مادر خود را و این دو نسبت به یکدیگر مهر و عشق و علاقه ای دارند که این مهر و محبت دوسویه استآیدا محمدی

نویسنده 11 ماه قبل
2

زیرامادر نمی تواند غم فرزندش را ببیند وفرزند هم نمی تواند غم مادرش را ببیندآیناز

نویسنده 11 ماه قبل
2

زیرامادر نمی تواند غم فرزندش را ببیند وفرزند هم نمی تواند غم مادرش را ببیندآیناز

ایناز 11 ماه قبل
1

مادر نمی تواند غم فرزندش را ببیند وفرزند هم نمیتواند غم مادرش را ببیند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بیم کاکام

نویسنده 11 ماه قبل
1

هیچی نمیدونم

یلدااا 11 ماه قبل
1

وقتی که مادر مهر و محبتی به فرزند خود میکند ، فرزندش هم به او لطف میکند .وقتی که مادر غم و اندوهی دارد فرزندش هم ناراحت میشود .و وقتی که مادر خوشحال است فرزندش هم خوشحال میشود .

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون هم مادر و هم فززند به هم عشق می ورزندآناهیتا سلطانی

نویسنده 11 ماه قبل
6

بنظرتون منظور از سویه چیه؟

ناشناس 11 ماه قبل
4

خیلی ذهنمو درگیر کرده لطفا جواب سوالمو بدین ممنونم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تدد

نویسنده 11 ماه قبل
5

زیرا مادر و فرزند از یک جسم هستند و وابسته به یکدیگراند . مادر عاشقانه فرزندش را دوست دارد و فرزند هم عاشقانه مادر را ؛ پس رابطه دو طرفه است .

برای پاسخ کلیک کنید