به نظر شما چه عواملی باعث برگشت یونس به مدرسه شد صفحه 48 فارسی ششم

نویسنده

توصیه های معلم و دوستان

جواب درک و دریافت صفحه ۴۸ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما چه عواملی باعث برگشت یونس به مدرسه شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی اینکه چون جزء یکی از دانش آموزان ممتاز کلاس بود و بچّه ها نمی خواستند او نیز همانند مهدی دچار افت تحصیلی شود و دومی حسّ عذاب وجدان و گناهی که در یونس بابت فرار از مدرسه وجود داشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
nika 2 سال قبل
-1

به نظر من دوستان یونس

ناشناس 2 سال قبل
0

نمیدانم

ناشناس 2 سال قبل
0

باتوجه به حکایت انواع مردم مردن چند دسته اند در دو سطر توضیح دهید

ناشناس 2 سال قبل
2

جواب می خواهم

نویسنده 2 سال قبل
3

توصیه های معلم و دوستان

نویسنده 2 سال قبل
0

درک مطلب صفحه ی ۴۸

نویسنده 2 سال قبل
1

به نظر شما چه عواملی باعث برگشتن یونس به مدرسه شد

ناشناس 2 سال قبل
1

عاللی

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

فائزه جامه بزرگی 2 سال قبل
0

به نظر شما چه عاملی باعث برگشت یونس به مدرسه

برای پاسخ کلیک کنید