به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟ چرا این تابلوها در مسیر رانندگان قرار داده شده است؟ صفحه 66 پیام های آسمان هشتم

😶😶

۱-خیر چون همین تابلو ها باعث کم تر شدن خطرات در مسیر می شوند.۲-راهنمایی برای رانندگی بهتر و سالم تر.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟ چرا این تابلوها در مسیر رانندگان قرار داده شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، برای اینکه رانندگان به سلامت به مقصد برسند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
😶😶 11 ماه قبل
3

۱-خیر چون همین تابلو ها باعث کم تر شدن خطرات در مسیر می شوند.۲-راهنمایی برای رانندگی بهتر و سالم تر.

خدا♥️ 11 ماه قبل
2

خیرچون این تابلوهای راهنمای رانندگی به راننده ها کمک میکند که خطر و تصادف کمتر بوجود بیادو کمکی بزرگ برای انها است مانند اینکه خدا برای ما قواتینی گذاشته که ما باید ات هارو انحان بدیم

فاطمه علیزاده 11 ماه قبل
0

به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست چرا این تابلو ها در مسیر رانندگی قرار داده شده است

ناشناس 11 ماه قبل
1

خیر چون این تابلوها ضروری هستند تا ما متوجه اطرافمان باشیم

Kimya 11 ماه قبل
0

خیر چون این تابلوها ضروری هستند تا ما متوجه اطرافمان باشیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیر چون اینطوری به رانندگان هشدار میدهند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خوبه متین

برای پاسخ کلیک کنید